HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránek

Abecední seznam organizací

Na stránce zobrazit 5 10 25 50 100 záznamů
Akademický senát ČVUT je jeho samosprávným zastupitelským orgánem. AS ČVUT volí akademická obec tak, aby každá fakulta v něm byla zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty, rektorát ČVUT, vysokoškolské ústavy ČVUT a další součásti ČVUT dohromady dvěma aka ...
Studentská komora přímo zastupuje a hájí názory studentů v Akademickém senátu. Mezi jejich stěžejní aktivity patří: zastupování zájmů studentů, řešení studijních záležitostí, poskytování informací studentům, práce v Akademickém senátu, atd.
Jsme Studentská komora Akademického senátu Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Je nás 6 - 4 členové jsou z plzeňské a 2 členové z chebské části naší fakulty. Snažíme se zastupovat studenty, hájit jejich práva a pomoci jim při řešení různých situací.
Studentská část Akademického senátu FM, zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením fakulty.
Studentská komora AS Fakulty pedagogické TUL v současnosti teprve začíná své nové volební období, jelikož senátoři byli zvoleni teprve v červnu 2007. Pro všechny je to nová zkušenost. Jako hlavní cíle naší práce bereme zviditelnit AS pro zbytek fakulty a tím zvýšit volební ...
Studentská komora Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (SKAS FAST VUT v Brně)se podílí na vedení a řízení fakulty. Hlavním cílem SKAS je zejména zprostředkovávat kontakt mezi studenty a vedením, resp. pedagogy. Další náplň naší práce tvo ...