HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránek

Abecední seznam organizací

Na stránce zobrazit 5 10 25 50 100 záznamů
Naše studentská komora se skládá ze 17 členů, kteří jsou zástupci jednotlivých fakult ZČU a Ústavu umění a designu. Řešíme a zabýváme se převážně problémy studentů a hlavně tím, jak přispět ke zdokonalení různých procesů na univerzitě.
Akademický senát fakulty je vedle děkana, vědecké rady a disciplinární komise fakulty jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Akademický senát Fakulty strojní se skládá z akademické komory, kterou tvoří akademičtí pracovníci fakulty (tj. např. profesoři, docen ...
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je součástí Rady vysokých škol (RVŠ). RVŠ tvoří - spolu s Českou konferencí rektorů (ČKR) - oficiální reprezentaci vysokých škol v České republice dle zákona o vysokých školách (zák. č. 111/1998 Sb.). Každou vysokou škol ...
Jako studentští zástupci v Akademickém senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, usilujeme především o rovnoprávnou komunikaci s vedením fakulty, před nímž se snažíme reprezentovat zájmy studentů. Naši hlavní snahou je vést dialog s vedením, spravo ...
Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu MU byla založena v květnu 1998 jako dobrovolné sdružení studentů Masarykovy univerzity. Cílem Studentské sekce je podpora rozvoje akademických a vědeckých aktivit studentů MU. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zejména ...
Vysoká škola je nejen místo pro studium neboli, jak zákon říká, „soustavnou přípravu na budoucí povolání“, ale také doba, která skýtá neomezené možnosti. Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) umožňuje všem realizovat své sny, pořádat akce, bavit se, cestovat, tvořit, odpoč ...