HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránek

Abecední seznam organizací

Na stránce zobrazit 5 10 25 50 100 záznamů
International Students Club je dobrovolnická organizace, založena pro podporu a pomoc ERASMUS srudentům, kteří přijdou studovat na VUT. ISC je nezisková organice a veškerá práce, zahrnující organizování výletů, akcí, party, informačních schůzek, picking up service atd. je vykoná ...
Studentský spolek zastupující studenty na univerzitě i na mezinárodní úrovni. Snažíme se pořádat mezinárodní výměny, kongresy, vzdělávací semináře a workshopy, ale i studentské akce jako Majáles na VFU, Veterinární ples, Seznamovák a další kulturní akce.
Studentská organizace Junior Diplomat Initiative (JDI), vznikla na půdě Vysoké školy ekonomické s cílem přiblížit studentům Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, oboru Mezinárodní studia - diplomacie skutečnou praxi současného světa diplomacie. Cílem této organizace je p ...
Juristi o.s. (Právnická akademická organizace)
Juristi o.s. jsou občanským sdružením, které se snaží v právní akademické oblasti podporovat a organizovat činnost studentů směřující k především k praktickým dovednostem, právnímu povědomí a znalosti práva. Zatimní hlavní aktivitou jsou projekty simulovaných soudních pr ...
Kolegium studentských senátů a spolků VŠCHT Praha je tvořeno studentskými senátory, zástupci studentských spolků aaktivními studenty, kteří společně pracují na prosazování názoru a návrhu studentů na akademické půdě.
Naše organizace je sestavena ze sedmi volených členů, a snažíme se starat o pohodlí studentů ubytovaných na kolejích, popřípadě o problémy které mají studenti s vedením kolejí či naopak. Pomáháme navázat komunikaci mezi vedením kolejí, resp. školy se studenty.
Kolejní rada VŠK 17. listopadu má 5 volených členů. Působí jako prostředník mezi vedením koleje a ubytovanými studenty. Stará se o pohodlí ubytovaných studentů, řešení problémů s ubytováním spojených, lepší chod koleje, řešení problémů dlouho neřešených a snaží o ...
KStV Pragensis (Česko-německý studentský katolický spolek Pragensis)
Katolický studentský spolek Pragensis je korporací katolických studentů vyznávajících barvy Prahy. Byl založen 17. června 2000. V roce 2004 se stal členem evropského kartelu. Naše barvy - bílá, červená a žlutá - jsou vyjádřeny v naší stuze, cípu a naší čepici. Náš spole ...
M&M (Korespondenční seminář)
M&M je mezioborový korespondenční seminář pro studenty středních škol, zaměřený na matematiku, fyziku a informatiku. Sedmkrát do roka vydáváme časopis, kde studenti najdou témata k bádání, doplněné o úlohy k řešení a o články jak od nás, organizátorů, tak od nich, ...