Poradenství

Při studiu, při práci v akademickém senátě i studentské organizaci či při pořádání studentské aktivity se může objevit řada otázek, na které neznáte odpověď, a problémů, se kterými si nevíte rady. V takových případech vám pomáháme hledat odpovědi a řešení. K tomu slouží naše poradenská činnost.

A s čím vám můžeme např. poradit?

  • s organizací studentských aktivit
  • se zakládáním studentských organizací
  • s problémy spojenými s činností v samosprávných orgánech vysokých škol
  • se zprostředkováním kontaktů a spolupráce
  • s dalšími věcmi, co vás trápí...

Poradenskou činnost provádíme prostřednictvím osobních konzultací a výjezdů na univerzity. Do budoucna plánujeme založit pro tento účel na našich stránkách internetovou poradnu a diskusní fórum.

Vzhledem k množství problémů, se kterými jsme se setkali, jsme se rozhodli problémy studentů systematizovat a potom navrhovat jejich optimální řešení. K tomu slouží výzkum "Student v tísni".

Případným problémům se snažíme i předcházet. Školíme studentské reprezentanty i další aktivní studenty na našich seminářích a poskytujeme jim informace a prostor pro diskuzi na našich konferencích. Věříme, že jim to pomáhá lépe prosazovat a hájit zájmy studentů na jednotlivých vysokých školách.

V této oblasti jsme od počátků spolupracovali např. s veřejným ochráncem práv JUDR. Otakarem Motejlem (děkujeme!) a s Odborem vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.