Ing. Jaroslav Švec

Ing. JAROSLAV ŠVEC

Ředitel, projektový senior manažer, lektor a konzultant

svec@acsa.cz
541 145 255

Lektor, tvorba strategie činnosti, koordinace všech aktivit, osobní poradenství, IT odborník, problematika Boloňského procesu, mezinárodní spolupráce, akademická samospráva, odborná činnost studentů - vedení praktických projektů a diplomových prací, koordinátor Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG).

Osobní údaje
 • Absolvent magisterského studia Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
 • Mezinárodně certifikovaný projektový senior manažer (IPMA level B®).
 • Držitel mezinárodních certifikátů PRINCE2® FoundationITIL® Foundation (IT service management).
 • Držitel profesní kvalifikace Manažer programů a komplexních projektů dle zákona 179/2006 Sb.
 • Manažer kvality v kontextu ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 9001:2009.
 • Dlouholetý člen skupiny Bologna Promoters, Bologna Experts ČR.
 • Hodnotitel v procesu mezinárodní certifikace dle IPMA® do roku 2017.
 • Viceprezident Společnosti pro projektové řízení, o. s. v letech 2007 – 2010.
 • Člen Národní akreditační a certifikační rady Společnosti pro projektové řízení, o. s.
 • Projektový manažer řady velkých IT projektů (jako je budování komplexních informačních systémů) a neinvestičních projektů.
 • Konzultant pro oblast zavadění projektového řízení do malých a středně velkých organizací.
 • Nadnárodní spolupráce (zejména v oblasti Ruské Federace a Ukrajiny), specialista na přípravu mezinárodních dohod.
 • Manažer portfolia projektů ACSA.
 • V letech 2000 - 2004 členem vedení Vysokého učení technického v Brně.
 • V letech 1998 - 2004 členem Studentské komory Rady vysokých škol.
Lektorská specializace
 • krizové řízení
 • projektové řízení rizik a příležitostí
 • řízení změn
 • softwarová podpora projektového řízení
 • průběhové a termínové plánování projektů
 • analýzy zdrojů a nákladů