HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránek

Abecední seznam organizací

Na stránce zobrazit 5 10 25 50 100 záznamů
Buddy System každý semestr pomáhá zahraničním studentům zvládnout veškeré administrativní úkony spojené se studiem na VŠE a současně pro ně připravuje pestrý kulturně-sportovně-splečenský program.
Evropská asociace studentů práv je světově největší nepolitická, nezávislá a nezisková asociace studentů práva. ELSA vznikla ve Vídni v roce 1981 a v současnosti její členskou základnu tvoří zhruba 30.000 studentů práva na více než 200 univerzitách v 43 evropských zemí ...
FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku. Zájemci dostávají šestkrát do roka zadání osmi úloh, na jejichž vyřešení mají asi měsíc čas. Svá řešení nám pak pošlou, my je opravíme, obodujeme a spolu se vzorovými ...
Garrigue Media je občanské sdružení založené studenty Masarykovy univerzity v červnu roku 2009. Občanské sdružení zašťituje celouniverzitní studentský portál LeMUr. Cílem webového portálu je přinášet studentům Masarykovy univerzity nejnovější informace o dění na všech fa ...
Gender centrum FSS MU (studentský a absolventský spolek)
Gender centrum je neformálním studentským a absolventským spolkem na FSS MU v Brně, volně přidruženým k oboru Genderová studia. Cílem GC je sdružovat studující, kteří se zajímají o genderová témata, která zpřístupňujeme širší veřejnosti nejen v prostředí univerzity. V s ...
GFPS-CZ (Studentské sdružení)
Grémium kolejních rad MU je nejvyšší orgán zastupující všechny ubytované studenty v rámci Masarykovi univerzity. Jeho hlavním cílem je zlepšování podmínek pro ubytované české a zahraniční studenty. Podílí se na plánování a realizaci projektů na rekonstrukci ubytovacích p ...
Program Honors Academia, který vznikl v ČR v roce 2007, je zaměřen na rozvoj studentů, kteří projevují aktivní zájem o své další vzdělávání. Jedná se o nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty se základními ekonomickými znalostmi a ukončený ...
Charles University in Prague Chapter of SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)
Poslání SIAM: Podpořit aplikaci matematiky v průmyslu a vědě. Podpořit základní výzkum v matematice, který povede k novým efektivním metodám a technikám použitelným v průmyslu a vědě. Poskytnout prostředí pro výměnu informací a myšlenek mezi matematiky, inženýry a v ...
Charles University International Club (IC CUNI) is a student club which organises various social, cultural and sports events for both international and Czech students, and generally helps international students to handle their stay in Prague.