Akademické centrum studentských aktivit

Kdo jsme?

ACSA tu je pro všechny aktivní studenty na území České republiky. Působí již od roku 2002 (do března 2009 jako součást Vysokého učení technického v Brně, nyní jako samostatný spolek, dříve občanské sdružení, s celostátní působností).

Jaká je naše cílová skupina?

  • Aktivní členové studentských organizací a spolků.
  • Reprezentanti vysokoškolských studentů v akademické samosprávě.
  • Zájemci z řad vysokoškolských studentů o činnost v akademické samosprávě.
  • Všichni další aktivní lidé, kteří působí na našich vysokých školách

Co děláme?

Naše činnost se dá charakterizovat 4 hlavními pilíři:
  • Vzděláváme studenty ve vysokoškolské legislativě, v projektovém řízení, v měkkých dovednostech, kreativitě, time managementu a celé řadě dalších oblastí.
  • Zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti fungování studentských organizací a studentských částí akademických senátů.
  • Provádíme průzkumy v oblasti studentského hodnocení kvality výuky, fungování studentských organizací a mnoha dalších činností.
  • Rozšiřujeme povědomí o projektovém řízení na vysokých školách a zaštiťujeme činnost Skupiny mladých projektových manažerů.
A dále se snažíme:
  • Síťovat (networking) studentské organizace z celé České republiky.
  • Vytvářet elektronickou databázi studentských organizací a návodů dobré praxe.

Proč to děláme?

Na první celostátní studentské konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“ konané v roce 2001 nás o to aktivní studenti požádali. Shodli jsme se spolu s ostatními účastníky na tom, že potřeba systematicky upevňovat postavení studenta na vysoké škole je velice důležitá. V oblastech, ve kterých je postavení studentů již na dostatečné úrovni, se snažíme o jejich udržení a další kvalitativní rozvoj.

Chceme zvyšovat kvalitu našeho vysokého školství. Naše služby však nejsou primárně určeny pro všechny studenty, ale především na ty, kteří chtějí aktivně něco dělat. Myslíme si, že aktivní mladí lidé, kteří působí na vysokých školách v akademických senátech nebo studentských organizacích jsou ti, kteří mohou za studenty mluvit. Tím, že budou svoji činnost vykonávat profesionálně, s dostatečnými znalostmi a dovednostmi, přispějí k mnohem lepším podmínkám (ať už vytvářením volnočasových aktivit nebo kvalitním rozhodováním v akademických senátech) na svých vysokých školách.

Tito lidé pak nebudou prospěšní jen pro svoji vysokou školu, ale i pro celou společnost, jelikož po absolvování studia naleznou, díky svým znalostem a zkušenostem, mnohem snadněji uplatnění a je předpoklad, že i nadále budou pokračovat ve své dobrovolné činnosti.