HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránekOrganizace

ESN Pilsen, z.s

Úvodní stránka organizace

Představení organizace

Klub zajišťuje prvotní kontakt mezi českým a zahraničním studentem, kdy student ZČU pomáhá zahraničnímu studentovi s ubytováním a vyřízením potřebných formalit, seznámí ho s univerzitou apod. Po kulturní stránce se snaží zahraniční studenty zábavnou a naučnou formou seznámit s Plzní, Českou republikou a mentalitou českého národa. Pořádá prezentace jednotlivých zemí zastoupených jednotlivými zahraničními studenty, exkurze zajímavých míst v Plzni a ČR, výlety či jiné kulturní činnosti s důrazem na typické české zvyky a tradice se zapojením českých studentů.

Dále se ISC zaměřuje na podporu vyjíždějících studentů, která si klade za cíl shromáždit co nejširší informace o studiu na zahraničních univerzitách. Vychází ze znalostí a zkušeností studentů, kteří v zahraničí studovali a jsou ochotni předat své zkušenosti dále, popř. přímo zahraničních studentů, kteří studovali v Plzni a mohou být studenům ZČU dobrými průvodci v začátcích jejich zahraničního pobytu.

V rámci internacionalizace ZČU jsme zapojili ISC počátkem roku 2007 do mezinárodní sítě Erasmus Student Network (ESN), která sdružuje kluby podobného typu po celé Evropě, což umožňuje navázání další spolupráce se zahraničními univerzitami, čerpání nových zkušeností, což sebou přináší další zkvalitnění činnosti našeho ISC.
Organizace pořádá spoustu pravidelných akcí, mezi něž patří:

 Orientation week (úvodní týden pro zahraniční studenty spojený s poznáváním Plzně, vyřizováním formalit a navazováním kontaktů mezi sebou vzájemně i mezi zahraničními a českými studenty)
 Výlety a exkurze po České republice (Praha, Karlovy Vary, Morava, Český Krumlov, Karlštejn…) - Zprostředkování zahraničním studentům poznání české kultury, národních zvyků, formou výletů také celé České republiky a v neposlední řadě především města Plzně
 Sportovní akce (lyžařský víkend, cyklovýlet, turnaje ve squashi, společná návštěva plzeňských sportovišť, paintball)
 Večerní party s tématickým zaměřením na české zvyky (Mikulášská, Velikonoční, Pálení čarodějnic)
 Prezentace zemí - Zlepšení povědomí a znalostí českých studentů o zahraničních státech, evropských i mimoevropských formou pořádání pravidelných prezentací zemí.(zcela zdarma)
 Výuka jazyků - Využití přítomnosti zahraničních studentů v Plzni a zprostředkování výuky cizích jazyků (konverzační kurzy) českým studentům (zcela zdarma)
 Ples ISC - Uspořádání studentského plesu s účastí zahraničních studentů za účelem předvedení české tradice zahraničním studentům.

Každý student ZČU jakékoliv fakulty a jakéholiv ročníku se může zapojit do nepřeberného množství aktivit společně se zahraničními studenty, kdy má možnost nejen zdokonalovat si své jazykové dovednoti většinou přímo s rodilým mluvčím, ale také může uplatnit své dobré nápady a organizační schopnosti, jež žádají zaměstnavatelé od absolventů vysoké školy. Zalíbil se vám smysl ISC? Pak nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech

Informace o organizaci

Druh organizace: Organizace na vysoké škole
Působnost organizace: mezinárodní
Národní jazyk: česky
Více informací lze získat prostřednictvím svislého menu Organizace