HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránekOrganizace

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Úvodní stránka organizace

Představení organizace

Akademický senát fakulty jako samosprávný zastupitelský akademický orgán má 12 členů, z toho 6 studentů a 6 zástupců z řad akademických pracovníků. Své zástupce volí členové akademické obce fakulty rovným, přímým a tajným hlasováním, a to na 2-leté funkční období. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná.

Senát schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, podmínky pro přijetí ke studiu, rozdělení finančních prostředků. Dále se vyjadřuje ke studijním programům, rozhoduje o zřízení či zrušení pracovišť fakulty. Schvaluje složení Vědecké rady a Disciplinární komise FSE. Navrhuje děkana fakulty a zajišťuje jeho volbu.

Informace o organizaci

Druh organizace: Organizace na fakultě
Působnost organizace: fakultní
Národní jazyk: česky
Více informací lze získat prostřednictvím svislého menu Organizace