HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránekOrganizace

Studentská komora Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem

Úvodní stránka organizace

Představení organizace

SKAS UJEP = Studentská komora Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

• Studentská komora je součástí Akademického senátu UJEP.
Spolu s komorou Akademických pracovníků se podílí na vedení univerzity.
• Složena je ze studentů, kteří zastupují své fakulty. Studenti se účastní zasedání senátu, kde se řeší problematika chodu univerzity. Reprezentují také univerzitu či fakulty na konferencích, zasedáních či besedách.
• Jednou z hlavních náplní SKASu je poradenská a informační činnost pro studenty. Neměli bychom opomenout zprostředkovávání kontaktu mezi studenty a vedením univerzity, popřípadě dalšími zaměstnanci univerzity.

Ve SKASu je každá fakulta zastoupena dvěma studenty. Univerzita má osm právoplatných součástí tzn., že Studentská Komora má šestnáct členů. Předseda studentské komory je zároveň 1. místopředsedou AS UJEP. V současné době jsou členové SKAS zvoleni pro volební období od 1.1.2008 do 31.12.2010.

Informace o organizaci

Druh organizace: Organizace na vysoké škole
Působnost organizace: univerzitní
Národní jazyk: česky
Více informací lze získat prostřednictvím svislého menu Organizace