HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránek

Abecední seznam organizací

Na stránce zobrazit 5 10 25 50 100 záznamů
Hlavním cílem skupiny mladých projektových manažerů v ČR je systematicky a trvale rozvíjet teoretické znalosti i praktické zkušenosti a schopnosti studentů v oblasti projektového řízení. Dále pak podporovat studenty ve vlastních aktivitách a samostatné práci, a tím jim umožnit ...
AEGEE - Plzeň (Etats Généraux des Etudiants de l´Europe)
Aegee je největší studentskou organizací v Evropě, která spojuje mladé lidi všech studijních zaměření po celé Evropě od Uralu až po Špaňělsko. To vše ve více než 270 evropských městech. Ukazujeme studentům, že status vysokoškolského studenta nenabízí jen možnost získá ...
AEGEE – Brno (Fórum evropských studentů)
Fórum evropských studentů A.E.G.E.E – Brno je studentským spolkem, který se zakládá na myšlence svobody, demokracie a kulturní tolerance. Klade si za cíl podporovat vzdělanostní, kulturní jakož i osobní rozvoj svých členů a zároveň mezinárodní spolupráci svých členů s pod ...
AEGEE-Praha (Evropské fórum studentů)
Účelem AEGEE – Praha (Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe) je sdružovat studenty českých vysokých škol a podporovat vztahy a praktickou spolupráci mezi nimi, studenty ostatních evropských zemí a českými i evropskými institucemi pomocí organizace lokální ...
AIESEC je největší mezinárodní, nezisková, plně studenty řízená, nezávislá, vzdělávací organizace. Celosvětově je naším posláním rozvoj mladých lidí formou získávání mezinárodních zkušeností. Sdružujeme studenty a čerstvé absolventy zejména ekonomických a obchodn ...
AIESEC Hradec Králové (AIESEC Hradec Králové)
AIESEC je největší mezinárodní studentská organizace. Působí ve více jak 100 zemí světa, na 1600 univerzitách. AIESEC přistupuje inovativním způsobem k zapojení a rozvoji mladých lidí. Je otevřen pro všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji, ...
Jsme mezinárodní studentská organizace, jejímž hlavním posláním je rozvoj lidského potenciálu a to především prostřednictvím zprostředkovávání zahraničních odborných praxí pro české studenty ve firmách v 95 zemí světa a naopak. (pro zahraniční studenty v českých firm ...
AIESEC je největší mezinárodní, plně studenty řízená, nezávislá, vzdělávací organizace. Jejími členy jsou studenti vysokých škol, především ekonomických oborů. Představuje celosvětovou síť 18.000 členů studujících na více než 800 univerzitách v 89 zemích světa. ...
AIESEC je svět příležitostí. AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě. Ve více než 130 zemích a teritoriích sdružuje na 80 000 studentů , kterým umožňuje rozvíjet leadership dovednosti skrze praktické vzdělávání, členství a zahraniční stáže. AIES ...
Myšlenka projektu Akademického centra studentských aktivit vznikla na základě potřeby definovat a systematicky posilovat význam postavení studenta na vysoké škole v oblastech, ve kterých jeho postavení není na dostatečné úrovni a udržovat jeho stávající pozici tam, kde již odpov ...
Akademický senát 1.LF UK, počet senátorů = 30, z toho počet zástupců studentů = 15.
Studentská komora akademického senátu fakulty Dopravní ČVUT v Praze se snaží hlavně hájit zájmy všech studentů naší faktulty. Zabýváme se jakýmkoli problémem, který se k nám dostane a to od stížností přes přání až po kontrolu studijních plánů.
Studentská komora Akademického senátu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
Akademický senát fakulty jako samosprávný zastupitelský akademický orgán má 12 členů, z toho 6 studentů a 6 zástupců z řad akademických pracovníků. Své zástupce volí členové akademické obce fakulty rovným, přímým a tajným hlasováním, a to na 2-leté funkční období. Z ...
Studentská komora akademického senátu fakulty
Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členství v senátu je dobrovolné a nezastupitelné, funkční období je tříleté. Senát jedná podle volebního a jednacího řádu AS FMMI VŠB-TUO, deleguje zástupce fakulty do Rady vysokých škol. ...
Akademický senát Pedagogické fakulty UP Olomouc je organizace, která na svých pravidelných zasedáních konaných přibližně jednou do měsíce projednává následující body programu. Na adrese http://www.upol.cz/fakulty/pdf/akademicke-organy-pdf/pozvanky-a-zapisy-as-pdf/ je možno nahlé ...
Akademický senát Univerzity Hradec Králové
Akademický senát je vrcholnou jednou ze 4 nejvýše postavených organizaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. předkládá a schvaluje návrhy, které mají celouniverzitní platnost.
Jsme studentští zástupci v Akademickém senátu Vysoké školy ekonomické v Praze - působíme v rámci univerzitního senátu. Nejsme studentská komora jako taková - nemáme vlastní právní subjektivitu. Snažíme se pomáhat studentům na naší vysoké škole, aktivně se zapojujeme do di ...
ARC Siola (Studentský spolek Fakulty stavební VUT v Brně)
Nezisková organizace sdružující studenty Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Organizace studentského života na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně.
Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU) pořádá pro opavské studenty několik tradičních akcí. Patří k nim majáles, univerzitní ples, oslavy Dne studentstva, pivní maraton a další. Kromě pořádání kulturních akcí ASPSU vydává sborník básnické tvorby nazvaný ...
Asociace studentů při ČZU v Praze je spolek poskytující obecně prospěšné činnosti zejména podpory obecného zájmu ČZU na výchově kvalitních absolventů a podpora osobnostního a profesního růstu členů Asociace studentů, studentů a zaměstnanců ČZU. Organizace kulturních, spo ...
Biomania vznikla jako iniciativa studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity s hlavním cílem spojovat posluchače různých přírodovědných a biomedicínských oborů na půdě univerzit(y) i mimo ni. Začali jsme pořádáním pravidelných studentských párty, nyní se zaměř ...
Common Law Society je spolek studentů a pedagogů působící na Právnické fakultě UK od roku 1998. V souladu s tradicí studentských spolků na univerzitách ve Velké Británii a Spojených Státech se snažíme doplňovat a obohacovat akademický život naší fakulty nad rámec běžné vý ...
Jsme skupina studentů psychologie, která se snaží zlepšit spolupráci kateder psychologie v ČR i v zahraničí. Chceme, aby měli studenti lepší informace a aby se jim snadněji zapojovalo do pracovního procesu. Co pro to děláme? - pořádáme seznamováky pro prváky (hned se studuje ...