DomůKdo jsmeStaň se členemStudentská projektová soutěž 2014ProjektyPM ChampionshipSpanilé jízdyProjektové řízeníKontakty

PM Championship  

O projektu

 

Projektové řízení (PM) je stále více běžná a tedy i žádaná oblast v praxi úspěšných firem a znalosti metodiky PM a její využívání jsou základem pro zdárnou realizaci projektů.

 

Bohužel v České republice není povědomí o metodách PM ještě na dostatečně vysoké úrovni, ačkoliv jeho znalost a reálné užívání by zvýšilo jak úspěšnost domácích firem, tak jejich konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí. Proto je žádoucí jakákoliv aktivita, která přispívá k povědomí o možnostech PM.

 

PM Championship je určen vysokoškolským studentům, kteří si prakticky vyzkouší, jak své teoretické znalosti metodiky PM, tak i praktické dovednosti při zpracování případové studie. Soutěž je organizována podle finského modelu IPMA Young Crew Finland, kde již proběhla čtyři úspěšná kola soutěže. PM Championship se bude v tomto akademickém roce konat v šesti evropských zemích (Česká republika, Finsko, Lotyšsko, Německo, Portugalsko a Španělsko). Vizí projektu je uspořádat mezinárodní kolo soutěže, kterého by se účastnili výherci národních kol PM Championship.

 

Projekt si klade za cíl podpořit vzdělávání v oblasti PM, zábavnou formou rozvíjet zájem a znalosti v PM mezi mladými lidmi a zároveň nabídnout budoucím profesionálům platformu pro setkání a navazování kontaktů. 

 

  Průběh soutěže


Soutěže se účastní 3-4 členné týmy prezenčních vysokoškolských studentů, jak oborových studentů PM, tak třeba i studenti jiných oborů, které problematika PM zajímá. Soutěž probíhá ve dvou kolech:

 

  • Kvalifikace probíhá prostřednictvím vyplnění testových otázek ve webovém prostředí. Testové otázky jsou zaměřené na ověření znalostí v projektovém řízení podle standardů IPMA. Úroveň otázek odpovídá úrovni certifikace IPMA stupně D. Test se skládá ze 100 otázek, které mají soutěžní týmy zodpovědět za 100 minut. Kvalifikace soutěže probíhá v anglickém jazyce.
  • Finálové kolo soutěže prověří schopnost soutěžících aplikovat znalosti projektového řízení na případové studii. Do finálového kola soutěže postoupí nejlepší týmy. Výherce soutěže určí porota složená z odborníků z praxe i akademické sféry.
Více informací o projektu naleznete na webu www.pmchampionships.com, kde probíhá registrace do soutěže. 

Doplňující informace


Projekt PM Championship je stále v přípravné fázi, proto vyčkejte na podrobnější informace o projektu. Pokud máte zájem o soutěž neváhejte nás kontaktovat!

 

Podrobnější informace o projektu najdete na webu PM Championship.

 

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.