DomůKdo jsmeStaň se členemStudentská projektová soutěž 2014ProjektyPM ChampionshipSpanilé jízdyProjektové řízeníKontakty

Jak fungujeme

Co děláme

 

Cílem YPMG je rozvíjet své členy v oblasti projektového řízení. Proto mají členové možnost zapojit se do různých projektů, které YPMG realizuje. Díky tomu mají možnost vyzkoušet si, jak se vypracovávají různé metody projektového řízení.

 

 

Jak často se scházíme

 

Členy YPMG jsou studenti do 35 let z různých částí České republiky. Proto se YPMG řídí akademickým rokem a semestry. 

 

Pokud máte zájem zjistit na čem zrovna YPMG pracuje, sledujte Aktuální nabídku akcí ACSA,  nebo napište na e-mail hr@ypmg.acsa.cz.

 

Organizační struktura

 

YPMG je vedeno užším vedením, ve kterém je certifikovaný projektový manažer a zaměstnanec ACSA. Dalšími členy užšího vedení jsou:

 

  • Zástupce vedoucího, který se stará o chod sekcí, 
  • Koordinátor projektů, který nově poskytuje vedoucím projektů pomoc při plánování a řízení projektu.

 

Každý člen pracuje v jedné ze tří sekcí (PR, HR, EDU) a zároveň na jednotlivých projektech. V širším vedení jsou zastoupeni jak vedoucí sekcí, tak projektů.

 

Organizační struktura YPMG

Tato struktura je využívaná v profesionálních týmech, pomáhá zajistit efektivnější naplňování vizí a cílů skupiny.

 

Organizace, které nás podporují

 

YPMG funguje za podpory různých organizací. Hlavní podporu YPMG poskytuje Akademické centrum studentských aktivit, které nám zajišťuje prostory pro schůzky, případně materiál, který nezbytně potřebujeme pro chod organizace. Díky kurzům, které ACSA pořádá, jsou naši členové kvalitně vzdělaní v oblasti projektového řízení a prací v YPMG si mohou vyzkoušet naučené metody v praxi.

 

Další organizací, která podporuje naši činnost, je Společnost pro projektové řízení, která v rámci Sekce pro spolupráci se Skupinou mladých projektových manažerů, poskytuje mimo jiné i finanční pomoc při organizaci našich akcí.

 

Propojení organizací YPMG, ACSA a SPŘ