DomůKdo jsmeStaň se členemStudentská projektová soutěž 2014ProjektyPM ChampionshipSpanilé jízdyProjektové řízeníKontakty

Projektový management: metody a nástroje k efektivnímu plánování a realizaci projektů 


Projekt: řízený proces činností/změn od výchozího stavu k předem stanovenému cíli (musí být SMART(i) - specifický, měřitelný, akceptovatelný, reálný, dosažitelný časově, integrovatelný) v určitém čase, s vymezenými zdroji a za stanovených podmínek. Projekt je charakterizován:

 • jedinečností (není možno jej opakovat),
 • projektovým týmem,
 • složitostí a komplexností,
 • vymezeností (tzv. trojimperativ - termín, náklady, zdroje),
 • nadprůměrnými riziky.
 Fáze projektu:
 • předprojektová,
 • projektová,
 • poprojektová.
 Metody projektového řízení:
 • Metoda logického rámce - metoda pro stručný, přehledný a srozumitelný popis projektu
 • Metoda WBS - (Work Breakdown Structure) struktura rozdělení činností
 • Metoda Ganttových diagramů - grafické znázornění souběžného průběhu činností
 • Metody síťové analýzy - sleduje logickou návaznost jednotlivých činností v závislosti na časech a zdrojích
 • Metody pro analýzu rizik (RIPRAN, FRAP)
 • Metody pro určení stavu a predikce projektu – EVA, SSD, Procedurální metoda
 • Postimplementační systémová analýza
 • Matice zodpovědností - popisuje vztahy jednotlivých členů týmu, interních a externích pracovníků (kdo bude úkoly řešit, jaké bude mít pravomoci, kdo bude bude s kým kominukovat a spolupracovat)
 • SWOT analýza - strategický nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších vlivů, k přeměně slabých stránek na silné a eliminaci rizik
 • Studie - Příležitostí (Opportunities), Možných řešení (Pre-Feasibility), Proveditelnosti (Feasibility), Finanční a investiční (Financial and investment) 

Národní standard kompetencí v projektovém řízení - k dkispozici ke stažení zde