DomůKdo jsmeStaň se členemStudentská projektová soutěž 2014ProjektyPM ChampionshipSpanilé jízdyProjektové řízeníKontakty

Hlavní cíle:

 

Hlavním cílem YPMG je systematicky a trvale rozvíjet teoretické znalosti i praktické zkušenosti a schopnosti studentů a mladých profesionálů do věku 35 let v oblasti projektového managementu (dále PM). Dále pak podporovat studenty ve vlastních aktivitách a samostatné práci, a tím jim umožnit nejen lépe se uplatnit na trhu práce, ale také vést k osobnímu rozvoji po stránce odborné i lidské.

 

Proč to děláme 

Vysokoškolské vzdělání v České republice poskytuje široké spektrum kvalitního odborného vzdělání - studenti jsou dobře teoreticky vybaveni, tedy jejich odborné a profesní znalosti ve studované oblasti jsou veskrze na vyšší úrovni než znalosti studentů řady zahraničních škol.

 

Důležitými oblastmi, ve kterých se většině českých studentů nedostává znalostí a dovedností, jsou komunikace, prezentace vlastních myšlenek a názorů, týmová spolupráce, plánování či flexibilita. Toto potvrdily např. závěry celostátní konference "Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách" na téma "Vazba vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele", kterou ACSA pořádalo v roce 2002 v Brně.

 

Jednou z cest postupného odstraňování nedostatků je seznamovat studenty s metodikami projektového managementu, a poté jim umožnit si teorii vyzkoušet na reálných projektech. Projektový management je nedílnou součástí praxe. Jeho metody lze uplatnit téměř ve všech oborech lidské činnosti, například ve stavebnictví, kultuře, řízení lidských zdrojů, apod.

 

Skupina mladých projektových manažerů je pro studenty a mladé profesionály možností, jak zlepšit své znalosti v oblasti projektového řízení v týmu mladých a energických lidí.