DomůKdo jsmeStaň se členemStudentská projektová soutěž 2014ProjektyPM ChampionshipSpanilé jízdyProjektové řízeníKontakty

Přehled literatury pro samostudium při zvyšování znalostí projektových manažerů

 

Publikace o problematice řízení projektů: 

 • Rosenau, D. M.: Řízení projektů. Computer Press Praha 2001
 • Němec, V.: Projektový management. Grada Publishing Praha 2002
 • Dolanský, V.- Měkota, V. – Němec.: Projektový management. Grada Publishing Praha 1996
 

Publikace o problematice týmové práce:

 • Smith, J.: Jak zvyšovat produktivitu týmu. Computer Press Praha
 • Glegg, B.-Birch, P.: Teamwork – budování týmu a zvyšování jeho výkonu. Computer Press Praha
 • Šuléř, O.: Jak vést a řídit porady. Computer Press Praha
 • Bay, H.B.: Účinné vedení týmů. Grada Publishing Praha
 • Bischof, A.-Bischof,K.: Porady – jak efektivně řídit porady. Grada Publishing Praha
 • Robson, M.: Skupinové řešení problémů. Victoria Publishing Praha 1993
 

Publikace o problematice vedení lidí:

 • Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi. Computer Press Praha
 • Adair, J.: Jak efektivně vést druhé.  Praha, Management Press 1993
 • Booher, D.: Komunikujte s jistotou. Computer Press Praha
 • Forsyth, P.: Jak motivovat lidi. Computer Press Praha
 • Bradbury, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Computer Press Praha
 • Bender, U.P.: Niterný leadership.  Management Press Praha
 

Publikace k problematice produktů počítačové podpory řízení projektů:

 • Adamec, F.: Řízení projektů pomocí Project 2000. Grada Publishing Praha 2001
 • Hyndrák, K.: Vytváříme projekty v programu Microsoft Project 2000. Computer Press
 • Hyndrák, K.: Project – praktické příklady pro verze 98, 2000 a 2002. Grada Publishing Praha
 • Kališ, J.: Řídíme projekty s Microsoft Project 2002. Computer Press Praha
 

Ostatní doporučená literatura:

 • Smejkal,V.-Rais,K.: Řízení rizik. Grada Publishing Praha 2003
 • Šmíra, M. a kol.: Teorie omezení. Grada Publishung Praha
 • Schott, B.: Jednání – jak úspěšně vyjednávat. Grada Publishing Praha
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing Praha
 • Smith, P.: Moderní marketing. Computer Press Praha
 • Lochmanová, L-Galvas, M.: Vzory smluv a korespondence pro firmu (CD-ROM). Computer Press Praha
 • Drdla, M. – Rais, K.: Řízení změn ve firmě. Computer Press Praha 2001
 • Tománek, J.: Reengineering a management změn (Sborník). Computer Press Praha
 • Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press Praha
 • Robinson, D.: Zlatá pravidla obchodování. Computer Press
 • Koubek, J.: Personální práce v malých podnicích. Grada Publishing Praha
 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing Praha