Na6O projektuNejzajímavější výsledkyPodrobné výsledkyAktualityKontaktFotogalerie

Obsah dotazníku

IMG_0056_1.JPG                 IMG_0055.JPG

 

 

Data jsme sbírali prostřednictvím dotazníku, který obsahoval výroky, u nichž byla měřena míra souhlasu respondentů na šestistupňové škále:

zcela souhlasím - souhlasím - spíše souhlasím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím - zcela nesouhlasím.

 

Každý výrok obsahoval navíc variantu „neznám odpověď". Výroků, které js

me předložili k posouzení, bylo celkem 32.

 

Jednotlivé výroky lze rozdělit do následujících oblastí: Prvních jedenáct výroků se týkalo kvality studia na VŠ (otázky v dotazníku číslo 1b až 10), dalších sedm výroků se zaměřilo na poradenství a atmosféru na VŠ (otázky číslo 11 až 15), následujících devět otázek se týkalo prostředí a služeb na VŠ (otázky 17 až 25), další dvě otázky zkoumaly studentské organizace na VŠ (otázky 26a a 26b) a zbylé tři otázky se věnovaly finančním podmínkám studia na VŠ (otázky 27 až 29).

     

 

Po vyčištění dat sociologem byly jednotlivé otázky vyhodnoceny jednak každá zvlášť - pomocí aritmetického průměru, jednak z nich byly v rámci uvedených pěti oblastí spočítány indexy, které charakterizovaly jedním číslem danou oblast, a v neposlední řadě byl z otázek spočítán index celkové spokojenosti, který vyjadřuje celkové hodnocení fakulty očima studentek a studentů.