Efektivní komunikace

Tento kurz je zaměřen na funkci komunikace z pohledu jednotlivých jejích komponent, motivů lidí v komunikaci a nácvik komunikace bez komunikačních konfliktů.

V úvodu kurzu si krátce rozebereme jednotlivé komponenty komunikace, a jakou hrají roli. Následně se zaměříme na potencionální rizika při nesouladu mezi verbální, neverbální a paraverbální složkou komunikace („…říká něco, co si ale nemyslí…, … neříká jen to, co chceme slyšet?…“). Jak tato rizika rozpoznat a jak s nimi pracovat. 
Ve druhé části se budeme věnovat nácviku techniky trans-akční analýzy. Tedy techniky, jak rozpoznat komunikační styl druhé osoby a jak přizpůsobit formu sdělení tak, aby byla co nejlépe přijata.

1. Tři roviny komunikace (verbální, neverbální a paraverbální) a jejich užití pro hladkou komunikaci.
2. Technika trans-akční analýzy jako nástroje pro komunikaci bez konfliktů.

Prezenční výuka, 1 den

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny