Procesní analýzy, implemetace procesního řízení

Nabízíme komplexní řešení při zpracování procesní analýzy, optimalizaci procesů a zavádění procesního řízení.

Zajistíme například:

 • Zmapování, popsání a vytvoření modelu celé organizace, a to až na úroveň jednotlivých dílčích zaměstnanců.
 • Vytvoření veškerých datových základen, a to včetně vytvoření datového modelu do potřebné podrobnosti.
 • Definování jednotlivých cílů, jejich kritických faktorů plnění a vazeb cílů na odpovídající procesy.
 • Vytvoření základních funkčních stromů příslušných procesů.
 • Vytvoření modelů procesů a jejich provázání s organizačními jednotkami a příslušnými daty a dokumenty.
 • Analyzování stávajícího stavu.
 • Optimalizace procesů podle kriteriální funkce.
 • Definice a implementace nové procesní mapy organizace, včetně:
  • Sdružení procesů do logických skupin (tzv. rodin procesů).
  • Identifikace vlastníka procesu (subprocesu).
  • Popisu procesu (subprocesu).
 • Pravidelná verifikace implementované procesní mapy.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.