Podpora řízení projektů

Školení v projektovém řízení někdy nestačí k efektivnímu zvládání projektů. Často je potřeba celý proces podpořit. Z toho důvodu jsme pro Vás připravili následující služby.

Zavádění projektového řízení do organizace

Jedná se o sérii činností přizpůsobených potřebám Vaší organizace. Na základě konzultace s Vámi a následné analýzy Vám nabídneme komplexní služby zahrnující: poradenství, přípravu základní dokumentace pro řízení projektů k používání ve Vaší organizaci, pomoc se zavedením SW podpory projektového řízení, výuka SW a jeho nasazení, zavedení a popis procesů projektového řízení, popis odpovědností a komunikačních kanálů v nové struktuře, zajištění komptability s Vaším informačním systém, podpora sdílení dokumentů, jejich označování a mnoho dalšího.

Podpora projektů v rámci Evropských strukturálních fondů

Nejste si jisti, zda byste na některé Vaše aktivity nemohli čerpat peníze z fondů EU? My Vám poradíme. Stejně tak Vám pomůžeme přímo s tvorbou žádosti do konkrétního programu.

Předprojektové studie

 • Studie příležitostí
  • Mapování zainteresovaných stran a analýza jejich vlivu
  • Analýza příležitostí a rizik projektu
  • SWOT analýza
  • Další…
 • Studie proveditelnosti
 • Analýza nákladů a zdrojů projektu
 • Lokalizace prostředí projektu
 • Analýza kritických faktorů úspěchu
 • Další…

Poradenství

V jakékoli oblasti související s projektovým řízením – příprava na certifikaci osob, příprava na akreditaci společnosti, zavádění vybraných metod, aplikace v praxi, řešení krize na projektu, příprava a nasazení projektů, podpora při vedení projektů, analýza a řešení neúspěšných projektů aj.

Nebojte se nás vyzkoušet. První poradenství (jednání) je bezplatné! Chceme, abyste věděli, za co platíte.

Postgraduální studium projektového řízení

ACSA se stalo partnerem nového postgraduálního studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Nyní máte možnost vystudovat projektové řízení jako studijní program, který je akreditovaný IPMA Česká republika. Na konci studia pak máte možnost zúčastnit se certifikační zkoušky IPMA®. Více informací se dozvíte na webu http://www.pppm.cz/.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.