Strategické dokumenty

Pomůžeme Vám s tvorbou či aktualizací strategických dokumentů Vaší instituce či samosprávného celku.

Mezi naše standardní postupy patří:

 • vytvoření socioekonomického profilu,
 • zjištění spokojenosti obyvatel (např. formou ankety),
 • souhrnná analýza SWOT – porovnání silných a slabých stránek s vnějšími příležitostmi a hrozbami pro naplnění vize,
 • formulace mise, vize a dílčích strategických vizí – žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má celek v budoucnosti v ideálním případě vypadat,
 • stanovení dílčích vizí – hlavních dlouhodobých tendencí vývoje celku v jednotlivých klíčových oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize,
 • definice prioritních oblastí – vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize,
 • stanovení opatření – souboru podoblastí,
 • stanovení aktivit – souboru aktivit/projektových námětů,
 • zpracování konkrétních aktivit – stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění,
 • kompletace strategického plánu a připomínkové řízení,
 • přijetí strategického plánu kompetentními orgány.
Obrázek: Ukázka kroků při tvorbě strategického plánu rozvoje města. 

Máte zájem o naše služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.