Výběr ze zkušeností členů našeho týmu

Členové našeho týmu mají rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech nabízených služeb, především ve:


VZDĚLÁVÁNÍ

 • Přes 350 termínů akcí pro 5500 klientů s výborným hodnocením účastníků
 • Akreditované kurzy projektového řízení, procesního a finančního řízení pro zaměstnance státní správy a místní samosprávy (MV ČR, Jihomoravský kraj, město Mikulov, město Kroměříž a další)
 • Příprava 300 zaměstnanců státní správy na certifikaci v projektovém řízení
 • Kurzy pro Národní síť Zdravých měst ČR
 • Praktické kurzy projektového řízení pro komerční sektor (ABB, Meopta, ALVAO a další)
 • Výuka na vysokých školách v ČR (akreditované kurzy projektového řízení pro pedagogy a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně, kurz projektového řízení na klíč pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci, výuka předmětu projektového řízení na Vysokém učení technickém v Brně)
 • Kurz projektového řízení na klíč pro českou automobilovou společnost ve spolupráci s německou vzdělávací agenturou
 • Více jak 10 typů e-learningových výukových kurzů
 • Řada teambuildingových aktivit na zakázku různých organizací

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

 • Podpora tvorby Strategického plánu rozvoje města pro město Mikulov
 • Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek
 • Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Vizovice
 • Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Děčín na léta 2007 - 2013, včetně rozpočtového výhledu
 • Strategický plán města Hořovice
 • Strategický plán obce Kněžmost
 • „Aktualizace strategického plánu města Český Krumlov
 • Strategický plán rozvoje města Jevíčko na léta 2009 – 2015
 • Zpracování strategického plánu rozvoje mikroregionu Svitavsko
 • Aktualizace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje
 • Aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje
 • Socioekonomický rozvoj Hradce Králové

REALIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANCE

 • Moderní metody dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj, reg. č. CZ.1.07/3.2.00/05.0083
 • Tvorba metodiky a realizace přípravy projektových manažerů ve státní správě na certifikaci podle IPMA level D® - Certifikovaný projektový praktikant
 • Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice ve spolupráci s MŠMT, JAMU v Brně a IPMA Česká republika
 • Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0255 (partner projektu)
 • Podpora technických a přírodovědných oborů – „Síť regionálních koordinátorů“ v regionu Ústeckém (ACSA bylo dodavatelem služeb)
 • Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe (financováno z ESF)
 • Rozvojové projekty MŠMT (Rozvoj ACSA)
 • Národní dotazníkové šetření
 • Systematizace procesu studentského hodnocení kvality
 • Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky
 • Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4

ORGANIZACE AKCÍ

 • Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP RLZ v rámci opatření 3.2, Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, 2. výzva pro MŠMT
 • Výroční seminář s názvem Evropský sociální fond – příležitost pro vysoké školy pro MŠMT
 • Konference k využívání ESF ve vzdělávání pro MŠMT
 • 2 ročníky konference Den projektového řízení
 • 8 ročníků konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách
 • V rámci YPMG 3 ročníky mezinárodní konference Project Friendly
 • V rámci YPMG 2 ročníky Studentské projektové soutěže

VÝZKUMY, ŠETŘENÍ A STUDIE

 • Národní dotazníkové šetření studentů (14 212 respondentů ze 132 pracovišť vysokých škol v ČR) pro MŠMT ČR
 • Průzkum problematiky fakult vzdělávajících učitele v rámci IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (vytvořena kvantitativní studie struktury učitelského sboru na základních a středních školách z několika hledisek, dále průzkum pro 1654 respondentů z různých cílových skupin)
 • Dotazníkové šetření Studentské hodnocení kvality v rámci IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (14 113 dotazníků z veřejných vysokých škol)
 • Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky pro Mezinárodní visegrádský fond
 • Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4 pro Mezinárodní visegrádský fond
 • Systematizace procesu studentského hodnocení kvality ve spolupráci s MŠMT
 • Studie aktuálního stavu studentského hodnocení kvality v ČR a rozbor metody EFQM z pohledu zapojení studentů pro Centrum pro studium vysokého školství
 • Studie zahraničních zkušeností s podporou zájmu o technické a přírodovědné obory pro MŠMT ČR
 • Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů
 • Realizace elektronického dotazníkového šetření a specializovaného workshopu ve spolupráci se Společností pro projektové řízení v rámci akce Milník 2006
 • Pravidelná evaluace (tvorba evaluačních dotazníků a jejich vyhodnocování) námi pořádaných akcí

PRÁCE S LIDMI

 • Facilitace a moderace jednání (např. pro MŠMT, Společnost pro projektové řízení, Mendelovu univerzitu v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Bologna Experts atd.)
 • Facilitace a moderace mezinárodních jednání (v rámci projektu financovaného Mezinárodním visegrádským fondem)
 • Příprava a vedení jednání při uzavírání mezinárodních smluv
 • Moderace řady konferencí (MŠMT, ACSA, SPŘ, …)
 • Realizace výběrových řízení (např. pro Společnost pro projektové řízení)
 • Pravidelné poskytování poradenství a koučování

ICT SLUŽBY

 • Vybudování unikátního komplexního informačního systému ACSA se spolehlivým databázovým zázemím a vysokým stupněm zabezpečení
 • Tvorba portálu pro podporu přírodovědných a technických oborů
 • Vývoj a realizace vlastního software pro čtení dotazníků
 • Tvorba přihlašovacích systémů a dotazníkových šetření pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) či pro Sdružení škol vyššího studia
 • Vývoj aplikací pro mobilní telefony a výukové hry založené na game-based learning
 • Kurzy a výukové materiály v oblasti informační bezpečnosti
 • Vedení webových stránek Českého národního týmu Bologna Experts