Výzkumy a šetření

Pokud chceme cokoli měnit, měli bychom nejdříve důkladně pochopit situaci, ve které se nacházíme. K tomu nám mohou pomoci nejrůznější výzkumy, šetření, analýzy i studie, a to jak názorů či znalostí lidí, tak existujících dokumentů a dat. I v této oblasti Vám nabízíme své služby.

Umíme:

  • Navrhnout design výzkumu.
  • Vytvořit dotazník a pilotně ho ověřit.
  • Stanovení vhodného vzorku respondentů a jeho získání.
  • Vytvořit elektronickou verzi dotazníku.
  • Automaticky vyhodnotit i papírové dotazníky.
  • Provést analýzu dat, včetně vyhodnocení významných korelací.
  • Vytvořit výzkumnou zprávu, včetně teoretické studie.
  • Podpořit výzkum kvalitativními daty (osobní rozhovory, telefonické dotazování, focus group, …)

Máte zájem o naše služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.