Dotazník time managementu – otestujte si stav Vašeho sebeřízení

Zjistíte nejen celkovou úroveň Vašeho time managementu, ale dozvíte se více i o svých silných a slabých stránkách v jednotlivých oblastech (stanovení osobní vize, schopnost věnovat se důležitým věcem, schopnost plánovat a používat efektivní pomůcky, zloději času, životní spokojenost a stres, schopnost sebekontroly a úroveň proaktivity, péče o základní potřeby a seberozvoj).

Výsledky Vám zašleme na Váš e-mail. Dotazník můžete vyplňovat s časovým odstupem opakovaně a my Vám poskytneme informace o tom, jak se Vaše schopnost sebeřízení vyvíjí v čase (zlepšujete se?, stagnujete?).

Dotazník je anonymní. Informace o Vás nebudou nikomu poskytnuty. Celkové výsledky všech otestovaných (bez uvedení spojitosti jednotlivých výsledků s Vaší osobou) mohou být využity pro zlepšení náplně našich kurzů v oblasti time managementu.

SPUSTIT TEST