Doporučili nás

 • „S kurzem jsem byl spokojen. Lektor v něm předal spoustu zajímavých a důležitých informací. Práce byla proložena týmovou spoluprací. Celý kurz byl velmi kvalitně a profesionálně připraven. Po celou dobu byl kladen důraz na profesionalitu, kvalitu a praktický dopad řešené problematiky.“

  Ing. Nikolas Mucha
  Centrum podpory inovací, VŠB-TUO

 • „Toto školení nám pomohlo ujasnit si terminologii a sjednotit způsob myšlení při přípravě i samotné realizaci našich implementačních projektů.
  Teorie byla vždy doplněna o skupinové praktické úlohy, takže jsme si probíraná témata mohli ihned vyzkoušet.“

  Mgr. Jiří Janků
  ALVAO

 • „Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) spolupracuje s Akademickým centrem studentských (ACSA) aktivit od roku 2013, kdy jsme na služby ACSA dostali doporučení od našich členů. Lektoři ACSA pro členy NSZM každoročně zajišťují školení k tvorbě a řízení projektů na tzv. Školách Zdravých měst – pravidelná akreditovaná školení pro zástupce veřejné správy. Školení jsou vždy uzpůsobena požadavkům a potřebám NSZM, probíhají na velmi profesionální úrovni, současně však v přátelské atmosféře.
  Za NSZM oceňujeme především vstřícnost a spolehlivé jednání ze strany ACSA. Účastníci našich akcí hodnotí vždy velmi kladně průběh a přínos školení a oceňují zejména odbornost lektorů, srozumitelnost výkladu a zařazení praktických nácviků včetně zpětné vazby od lektorů.“

  Ing. Petr Švec
  ředitel NSZM ČR