Osobní a profesní rozvoj

Hybnou silou rozvoje a růstu organizace jsou lidé. Pomůžeme Vám posílit silné stránky a zároveň kompenzovat ty slabé, a podpoříme tak rozvoj Vašeho potenciálu. Navrhneme a zrealizujeme rozvojové aktivity jako např.: koučování, teambuilding, development centrum.

Budování a rozvoj týmu

Teambuildingové akce, které Vám pomohou zefektivnit práci týmu prostřednictvím pochopení jeho dynamiky, identifikace přednostní i omezení, poznání sebe sama i druhých, vytvoření podmínek pro další růst. Taky si užijte spoustu zábavy a na naše akce budete dlouho vzpomínat.

Koučování

Pomůžeme Vašim zaměstnancům při dosahování jejich profesionálních i osobních cílů. Koučování pracuje na odstranění vnitřních bariér, které nám brání efektivněji postupovat. Nedůvěra, zvyky či obavy stojí často i za zdánlivě vnějšími a „přece jasnými“ důvody „proč něco nejde“. Koučování se zaměřuje na kladení účinných otázek, které nutí přemýšlet a poskytují zpětnou vazbu. Tato metoda pomůže zajistit, aby se v rámci daných časových a finančních mezí vytěžilo maximum. Pokud Vás koučování zaujalo, přečtěte si více v sekci o koučování.

Development centrum

Program, ve kterém jsou využívány individuální i skupinové aktivity, rolové hry, psychodiagnostika k vytvoření komplexního obrazu o kompetencích Vašich zaměstnanců. Výsledkem je konkrétní plán rozvoje každého účastníka a poskytnutí podrobné zpětné vazby.

Výběrová řízení na pracovní pozice vedoucích a členů projektových kanceláří a týmů projektu

Zajistíme kompletní přípravu a realizaci výběru Vašeho nového pracovníka. Vypracujeme s Vámi popis pracovní pozice a požadavky na ni, získáme potencionální zájemce a z nich vybereme toho, který se hodí právě pro Vaši organizaci. Využíváme při tom důkladné ověření uváděných znalostí, psychologické metody pro poznání jeho osobnosti a předpokládané interakce s druhými.

Vzdělávání

Ať pracujete v jakémkoli oboru, téměř vždy musíte komunikovat s druhými (se zákazníky, kolegy či podřízenými). Často se potřebujete prosadit či udělat dobrý první dojem, chtěli byste ostatním porozumět a chápat jejich motivaci. ACSA proto nabízí množství školení z oblasti tzv. „soft skills“.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.