Efektivní a spravedlivé rozdělení odpovědností a pravomocí

Workshop je zaměřený na situace, kdy v organizaci nefunguje dobře řízení odpovědností a s tím související přidělování pravomocí. Jedná se o odpovědnost či pravomoc v projektu, ale i v rámci každodenní činnosti organizace. Může se stát, že členové týmu neznají přesné vymezení svých zodpovědností a zodpovědností svých kolegů, neví, na koho se s konkrétní problematikou obrátit, setkávají se s dvojím vedením, schvalování je zdlouhavé, někteří členové jsou vytíženější než jiní a vůbec to tak nemusí na první pohled vypadat. Cílem workshopu je uvědomit si různé typy odpovědností a umět je přiřadit s využitím Matice odpovědností tak, aby bylo vytížení jednotlivých členů týmu spravedlivé a známé. Budeme pracovat s unikátní inovovanou Maticí odpovědností, která je ověřená v řadě firem. Dotkneme se i motivace a spravedlivého odměňování.

Cílem workshopu je uvědomit si různé typy odpovědností a umět je přiřadit s využitím Matice odpovědností tak, aby bylo vytížení jednotlivých členů týmu spravedlivé a známé.

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci na všech úrovních.

  • Pojmenovat různé typy odpovědností a pravomocí.
  • Znázornit různé typy odpovědností a pravomocí u jednotlivých členů týmu/zaměstnanců.
  • Spravedlivé rozdělení práce mezi jednotlivé členy/zaměstnance.
  • Změřit vytížení jednotlivých členů/zaměstnanců.

Workshop je vedený prezenční formou v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

V rámci workshopu budou krátké přednášky prokládány cvičením, prostor bude pro diskuzi a příklady z praxe.

  • OBS a role v organizaci
  • WBS a seznam činností v organizaci
  • Matice odpovědnosti, RACI a RASCI matice
  • Techniky pro měření a porovnávání vytížení

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny