Finanční plánování a řízení

Vzdělávací kurz je rozdělen do dvou samostatných bloků – veřejné finance a veřejné investice. První blok je zaměřen na získání teoretických dovedností a orientace v základní terminologii používané v mikro- a makroekonomii a veřejných financí. Druhý blok navazuje na projektové řízení a týká se oblasti veřejných investic. Pomocí vybraných metod je procvičeno investiční rozhodování veřejnosprávního celku.

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je získání základních znalostí v oblasti veřejných financí pomocí vybraných metod investičního rozhodování. Metody, které jsou uplatňovány v praxi na úrovni samosprávných územních celků – obcí, mikroregionů, krajů, jsou v kurzu propojeny s teoretickým základem ekonomiky veřejného sektoru a následně praktikovány na příkladech z praxe. 

Specifické cíle kurzu jsou definovány:

 • Aplikace teoretických ekonomických modelů ve veřejné správě.
 • Znalost rozpočtové skladby místních veřejných rozpočtů.
 • Finanční a investiční rozhodování v praxi na příkladu vybraného projektu.
 • Příprava modulového rozpočtu projektu pomocí metod ekonomických a finančních analýz.
 • Pochopit základní teoretické vazby vývoje ekonomických modelů na úrovni veřejné správy.
 • Seznámit se se základními pravidly financování veřejných rozpočtů.
 • Procvičit si základní modelové metody tvorby rozpočtu na místní úrovni.
 • Seznámit se se základními pojmy a metodami používaných při sestavování rozpočtu.
 • Identifikovat předpoklady a rizika místních financí.
 • Pochopit princip rozpočtového učení daní.
 • Umět zpracovat finanční analýzu projektu.
 • Vytvořit rozpočet projektu dle požadavků externích dotačních titulů.
 • Umět ekonomicky ohodnotit efektivnost investice.

Prezenční kurz: 12 hodin = 2 dny

Podrobné členění jednotlivých bloků:

 • Úvod do finančního řízení – teorie, cvičení (rozsah 3 hod.)
  • Teorie ekonomka veřejného sektoru“
  • Modelové přístupy k veřejnému sektoru
  • Veřejné finance:
  • Základní charakteristika
  • Rozpočtová soustava ČR
  • Fiskální federalismus
  • Fiskální decentralismus
 • Základní charakteristiky místních rozpočtů – teorie, cvičení (rozsah 3 hod.)
  • Rozpočty na místní úrovni
  • Metody tvorby místních rozpočtů
  • Rozpočtové určení daní
  • Rozpočtový výhled
  • Organizační formy zajišťování veřejných služeb
 • Ekonomické hodnocení veřejných investic – teorie, cvičení (rozsah 3 hod.)
  • Základní charakteristiky územního rozvoje
  • Charakteristika veřejných investic
  • Metody hodnocení veřejných investic
  • Ekonomické hodnocení investic
  • Finanční hodnocení investic
 • Finanční řízení projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU – teorie, cvičení (rozsah 3 hod.)
  • Finanční řízení projektů
  • Finanční plán – základ finančního řízení
  • Finanční plán – vliv jednotlivých položek výsledovky a rozvahy na celkové cash flow
  • Vliv finančního plánu na úspěch jednání o úvěru či o vstupu investora
  • Sestavení finančního plánu a jeho analýza
  • Finanční manažer jako profese
MV:
Finanční plánování a řízení pro vedoucí úředníky AK/VE-336/2021
Finanční plánování a řízení pro úředníky AK/PV-556/2021
 
 
 
IPMA Česká republika: Brno, AKR/005
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny