Komunikace a argumentace II

Tento seminář volně navazuje na kurz Komunikace a argumentace I, na rozdíl od něj se však zaměřuje na praktickou stránku komunikace.

Zkuste si mluvit „z patra". Připravte si během krátké chvíle poutavé vyprávění, které přednesete ostatním účastníkům kurzu. Vyzkoušejte si i Vy, jak tlak a nervozita ovlivní Váš projev!

Před absolvováním totoho semináře doporučujeme absolvovat seminář Komunikace a argumentace I, není to však podmínkou.

Ceny kurzovného
835,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné
300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné pro studenty prezenčního studia

Čeká vás ověřování teorie na vlastní kůži - vzájemné představení pod odborným dohledem, sofistická průprava zaměřená na pohotovost ve vyhledávání a používání argumentů a jejich přesvědčivé a logické seřazení i přednes, trénink různých typů reakcí na negativní podněty, analýza verbálního a neverbálního projevu osobností veřejného života a trénink používání řečnických ozdob. Osmihodinová praktická průprava je zakončena řízenou skupinovou diskusí na zadané téma.

  • Praktické tipy a triky, které můžete uplatnit při prezentaci.
  • Tzv. aktivní naslouchání - pozorné vnímání druhé strany.
  • Odhalit svá slabá místa v mluveném projevu.
  • Co a jak ve svém vyjadřování zlepšit.
  • Pracovat s trémou a se strachem při veřejném vystupování.

1 den (6 hodin) prezenční výuky

převážně praktický nácvik vlastní prezentace snímané na videokameru, následná diskuze s lektorem a ostatními účastníky

Kurz se nevěnuje konkrétním tématům, ale dává účastníkům prostor vyzkoušet si "projev nanečisto".
Řečník vystoupí v bezpečném prostředí, ale díky publiku v podobě ostatních účastníků kurzu a spuštěné videokamery budou simulovány "ostré" podmínky, ve kterých se účastník musí vyrovnat s nervozitou a tlakem.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny