Procesní řízení

Kurz přínosný pro efektivní realizaci opakujících se činností, standardizaci úkolů (např. úkoly vyplývající z přenesené působnosti, apod.) a zajištění kvality jejich vykonávání. Bez základních znalostí z oblasti procesního řízení nelze zajistit efektivitu, zastupitelnost a rovněž kvalitu činností organizace.

Cílem kurzu je seznámení se základy procesní práce, s terminologií, metodami vhodnými pro nasazení ve veřejné správě, zaměříme se také na lidské zdroje a komunikaci v procesním řízení.

Zejména vás naučíme určit účel, vůči kterému procesní řízení uplatňujeme, vybrat vhodné skupiny procesů, zakreslit procesní mapy (různých úrovní) a vytvořit procesní karty. Zaměříme se rovněž na vady v procesech a na jejich zlepšování.

 • Základní pojmy procesního řízení
 • Hlavní výhody procesního řízení, kdy ho využívat a zavádět
 • Jaký je vztah a rozdíl mezi projektovým, strategickým a procesním řízením (kdy použít jaké nástroje)
 • Grafické zobrazení procesů
 • Modelování procesů
 • Měření procesů
 • Rozdělení procesů
 • Jak využít výstupy procesního modelování pro efektivnější zadávání a delegování úkolů, vedení lidí a také jejich kontrolu
 • Základy liniové a procesní práce a činnosti pracovních skupin, vazba na projektové týmy
Prezenční výuka, 14 hodin ve 2 dnech.
K základním metodám výuky patří: teoretický výklad, případové studie, praktické představení metod a postupů procesního řízení.
 • Úvod do procesního řízení - pochopení základních principů a terminologie v oboru procesního řízení
 • Nasazení procesního řízení - témata nezbytná pro nasazení procesního řízení do organizací a jeho fungování v praxi, a to zejména z pohledu realizátorů jednotlivých činností.
 • Lidé a procesy - lidské aspekty procesní práce, nezbytnost jejich akceptace a vzdělávání se v nich.
 • Praktická podpora procesní práce - nástroje – a to zejména softwarové, ale nejen ty, umožňující automatizaci řady aspektů souvisejících s procesně orientovaným způsobem práce.
MV: Praha, AK/PV-558/2021, AK/VE-338/2021
 
 
 
IPMA Česká republika: Brno, AKR/005, Hodnocení Excellent
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny