Projektové řízení prakticky a online

Chcete se naučit prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení? Chcete se naučit něco nového o projektovém řízení interaktivní a zábavnou formou?

Kurz vás interaktivní formou naučí prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení. Jedná se o inovativní kurz, který vychází vstříc zaměstnaným lidem, jež nemohou trávit dlouhé „hodiny“ času na vzdělávacích kurzech mimo zaměstnání. Zároveň využívá moderní metody výuky, které umožňují poskytovat účastníkům rychlou zpětnou vazbu na jejich výkon, a zvyšují tak pravděpodobnost využití znalostí v praxi. Program je určen osobám, které se v praxi potkávají s projekty a chtějí si zlepšit své znalosti a schopnosti v této oblasti.

Jedná se o inovativní kurz, který vychází vstříc zaměstnaným lidem, jež nemohou trávit dlouhé hodiny na vzdělávacích kurzech mimo zaměstnání. Využívá moderní metody výuky, jako je game based learningu formou mobilní aplikace či množství interaktivních testovacích prvků v e-learningu. Program je určen osobám, které se v praxi potkávají s projekty a chtějí si zlepšit své znalosti a schopnosti v této oblasti.

 • Interaktivní formou prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení
 • Na konkrétním příkladu aplikovat jednotlivé metody PM
 • Prohloubit teoretické zázemí Vašich praktických zkušeností

prezenční kurz + e-learning

1 den, 8 hodin prezenční kurz
16 hodin e-learning

 • Rybí kost
 • Analýza – u větších projektů SWOT
 • Vznik týmu
 • Vyhodnocení variant
 • Identifikační listina projektu
 • Logický rámec
 • Trojimperativ a jeho prioritní osa
 • Vymezení základních odpovědností
 • Analýza zainteresovaných stran
 • WBS včetně seznamu činností
 • OBS
 • Matice odpovědností
 • Síťový graf
 • Ganttův diagram
 • Zdroje
 • Rizika
 • Rozpočet
 • Směrný plán
 • Odhadování
 • Řízení změn
 • Vyhodnocování
 • Efektivní komunikace na projektu
 • Formální předání díla
 • Dokumentace

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Poskytujeme slevy

 • pro pracovníky státní správy a samosprávy, studenty kombinované formy, pedagogy s plným úvazkem na VŠ, SŠ či ZŠ, pracovníky NNO sleva 10 % z plné ceny kurzu,
 • pro studenty prezenčního studia VŠ sleva 25 % z plné ceny kurzu.

Všechny slevy v procentech jsou počítány z částky bez DPH.

Jednotlivé slevy se nesčítají. V případě nároku na více slev Vám bude vypočtena nejvýhodnější cena.

Aktuálně

Termíny