Strategické řízení studentských organizací

V poslední době se rozšířilo množství poradenství na toto téma, tak jsme se rozhodli připravit workshop určený zejména pro vedení (a budoucí členy vedení) větších studentských organizací.

Workshop je pro Ty z vás, kteří chtějí ve svých organizacích (a potom i v praxi) dělat větší věci, ale nedaří se to. Pro organizace, kde jsou nerovnoměrně rozděleny úkoly mezi členy a ti aktivní to pak „schytávají“. Pro ty spolky, které trpí věčným problémem nedokončených úkolů…

Ceny kurzovného
150,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné

Na workshopu se zaměříme například na typy (úrovně) řízení organizace, projdeme celý životní cyklus řízení od poslání, přes dlouhodobé cíle nadnárodních studentských organizací, dlouhodobé cíle národních organizací, k taktickým cílům pro dané období a jejich realizaci. Bude to vlastně o tom, jak ve studentských organizacích zabezpečit naplnění většího cíle skrze menší úkoly plněné nejčastěji formou dobrovolné práce (která je hodně specifická). Vytvoříme si systém z dlouhodobého strategického a krátkodobého - taktického řízení. Budeme hovořit o naplnění taktického plánu formou činností a projektů. Ukážeme se správné nastavení ukazatelů určujících naplnění/nenaplnění výstupů. Také si představíme nástroj pro spravedlivé rozdělování kompetencí a vytěžování lidí ve studentských organizacích. Budeme se učit měřit energii, kterou máme pro práci v organizaci k dispozici a nasměrovat ji směrem ke stanoveným prioritám.

Workshop povede Jarda Švec, který kvalitním fungováním studentských organizací zabývá již více než 15 let. Řadu organizací pomohl reorganizovat či postavit na nohy. Strategickým řízením se prakticky zabývá např. ve formě restrukturalizace institucí (má za sebou úspěšně nastavené systémy na úrovni české i nadnárodní firmy, obce, města, vysoké školy či ministerstva). Vyvinul a upravil vlastní metody pro program a portfolio management, jakožto formy realizace strategie organizace.

Aktuálně

Termíny