Dotazník time managementu – otestujte si stav Vašeho sebeřízení

Vyplnění dotazníku

Dotazník je komplexní, a obsahuje proto 3 otevřené otázky a 67 uzavřených otázek. Vyplnění Vám zabere 10 – 15 minut. Vyplňování dotazníku nepřerušujte na delší dobu, abyste neztratili vyplněná data.

Dotazníkem se zjišťuje úroveň Vašeho sebeřízení a Vaše chování v této oblasti.

Při zodpovídání otázek je důležité především Vaše osobní mínění – nejsou tu žádné správné a špatné odpovědi.

Otevřené otázkyAbychom Vám mohli zaslat výsledky testu a mohli v případě pozdějšího opakovaného vyplnění porovnat Vaše výsledky, prosíme Vás o vyplnění Vašeho e-mailu.


Pokyny pro další část dotazníku

V další části si prosím přečtěte pozorně každý výrok a uveďte, do jaké míry vypovídá o Vaší osobě, nakolik souhlasí. Váš názor vyjádřete odpovědí na škále 1 – 6. Pokud výrok vůbec nesouhlasí, pak označte kurzorem číslo 1. Pokud výrok zcela souhlasí, pak označte kurzorem číslo 6. Odpovídat můžete libovolně na škále 1 – 6 podle toho, do jaké míry platí výrok pro Vaši osobu, nakolik uvedený výrok souhlasí.

Změnit své odpovědi můžete pouze před přechodem do další části dotazníku.

Pracujte plynule, ale pečlivě. Nezdržujte se však příliš u jednotlivých výroků.