Mgr. Zuzana Ježková

Mgr. ZUZANA JEŽKOVÁ

Projektová manažerka a lektorka

Lektorka, oblast projektového řízení, soft skills, time management, plánování a realizace projektů, realizace výzkumných šetření, odborné zaštítění oblasti lidských zdrojů a oboru psychologie, koučování.

jezkova@acsa.cz
541 145 256

Osobní údaje
 • Absolventka magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie,
 • Absolventka dlouhodobého výcviku systemického koučování a supervize
 • Mezinárodně certifikovaná projektová senior manažerka (IPMA level B®), mezinárodně certifikovaná konzultantka projektového řízení (IPMA® PMC), mezinárodně certifikovaná projektová manažerka (PMP dle PMI®), držitelka kvalifikace PRINCE2® Practitioner, držitelka profesní kvalifikace Manažer programů a komplexních projektů dle zákona 179/2006 Sb.
 • Členka IPMA Česká republika, hodnotitelka v procesu mezinárodní certifikace dle IPMA®.
 • Koordinátorka několika národních projektů, včetně projektů financovaných z EU.
 • Autorka odborných prací (Projektové řízení – Jak zvládnout projekty, Týmové role, Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů).
 • Spoluautorka mnoha výzkumů, šetření a odborných publikací.
 • Lektorka v oblasti psychologie a projektového řízení, spoluautorka výukových materiálů a e-learningových kurzů.
Lektorská specializace
 • příprava na certifikaci IPMA®
 • time management
 • týmová práce a týmové role, motivace
 • operativní řízení a implementace projektů
 • metody skupinového řešení problémů, konflikty
 • komunikační dovednosti, vedení porad
 • metoda EVM