Individuální příprava na certifikaci IPMA® stupně D formou konzultací

Kurz je přípravou na složení všech tří částí (test, volné otázky, příklady) certifikační zkoušky pro získání kvalifikace Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management Associate).

Nevyhovují Vám vypsané termíny kurzů projektového řízení? Upřednostňujete individuální způsob přípravy před skupinovým? Vítáte, s ohledem na Vaše pracovní vytížení, spíše samostudium než prezenční výuku na kurzu? Chcete obsah konzultací přizpůsobit na míru? Pak právě pro Vás nabízíme produkt Individuální příprava na certifikaci formou konzultací!

Ceny kurzovného
11 000,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné
1 000,- Kč bez DPH (21%) ... E-learning kurzu projektového řízení za zvýhodněnou cenu

Komplexní balíček připravující na certifikaci IPMA® je tvořen čtyřmi až čtyřhodinovými prezenčními konzultacemi a samostudiem. Doba samostudia je závislá na míře zkušeností a znalostí každého účastníka.

 • Jak probíhá a z čeho se skládá certifikační proces.
 • Co je potřeba vědět a znát pro jeho úspěšné absolvování.
 • Na která témata se zaměřit, které metody procvičovat.

Řízené individuální konzultace + samostudium.

4 x až 4 hodiny konzultací s profesionálním lektorem se zkušenostmi zkoušejícího v certifikačním procesu + samostudium dle potřeby.

Minimálně první konzultaci je nutné absolvovat v Brně, aby mohla být účastníkovi vzhledem k úrovni jeho znalostí doporučena a zapůjčena studijní literatura či jiné materiály. Další setkání je po domluvě možné uskutečnit i mimo Brno, doporučujeme však konzultovat konkrétní časové možnosti lektorů při objednání kurzu.

Průběh

 1. Konzultace s lektorem zkušeným v procesu certifikace 1: Ověření vstupních znalostí:
  1. Případová studie.
  2. Vyhodnocení případové studie.
  3. Popis průběhu zkoušky.
  4. Zadání úkolů pro samostudium.
  5. Předání publikace pro samostudium a doporučení dalších studijních zdrojů.
 2. Samostudium zadané látky (obvykle týden).
 3. Konzultace s lektorem zkušeným v procesu certifikace 2:
  1. Odpovědi na otázky ze samostudia.
  2. Ověření postupu přípravy na zkoušku.
  3. Úkoly k dalšímu samostudiu.
 4. Samostudium zadané látky (dle dohody).
 5. Konzultace s lektorem zkušeným v procesu certifikace 3:
  1. Odpovědi na otázky ze samostudia.
  2. Ověření postupu přípravy na zkoušku.
  3. Úkoly k dalšímu samostudiu.
 6. Samostudium zadané látky.
 7. Ověření připravenosti na zkoušku:
  1. Případová studie.
  2. Vyhodnocení případové studie.
  3. Rady ke zvládnutí zkoušky.

Komplexní balíček připravující na certifikaci IPMA® je tvořen čtyřmi čtyřhodinovými prezenčními konzultacemi a samostudiem. Doba samostudia je závislá na míře zkušeností a znalostí každého účastníka. 

Během první konzultace dochází k ověření vstupních znalostí na případové studii, jejímu vyhodnocení a následnému doporučení studijních zdrojů a okruhů. Účastník je informován o průběhu certifikační zkoušky, o procesu podávání přihlášek, atd. Následuje samostudium doporučených oblastí (obvykle týdenní, je možno i déle).

Druhá a třetí konzultace jsou systematicky věnovány konzultacím vybraných témat v závislosti na výstupech případové studie. Účastník má možnost doptat se na nejasnosti, procvičit svá slabá místa na množství příkladů, doplnit a rozšířit si informace nejen z problematických okruhů. Po každé z těchto konzultací následuje samostatná domácí příprava dle doporučení lektora. 

Čtvrtá, poslední, konzultace je věnována ověření znalostí formou případové studie a posledním dotazům.

Témata se přizpůsobují individuálním požadavkům účastníka, jeho znalostem a zkušenostem z projektového řízení. Může jít například o tyto okruhy: 

 • Vymezení projektového řízení a jeho základních pojmů
 • Životní cyklus projektu
 • Metoda logického rámce a SWOT analýza
 • Analýza zainteresovaných stran
 • Vytváření plánu, strukturování projektu (WBS, OBS, …)
 • Týmová práce a týmové role
 • Vybrané metody skupinové práce
 • Časové plánování v projektu (Ganttův diagram, síťový graf, …)
 • Analýza zdrojů a nákladů
 • Organizace projektu, projektové role, matice zodpovědnosti
 • Plánování a řízení rizik
 • Realizace, ukončení a vyhodnocení projektu
 • Řízení změn v projektech a řešení krizí
 • Ukončení projektu
 • … a další

Ke kurzu doporučujeme objednat komplexní E-learning kurzu projektového řízení (80-90% potřebné látky) za zvýhodněnou cenu.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.