Srovnání certifikací, metod a standardů v oblasti PM

Řízení projektů není záležitostí triviální, kterou by mohl realizovat každý. Proto existuje několik standardů (metodik a soustav), podle kterých je možno se v oblasti řízení projektů certifikovat a ověřit tak nabyté znalosti a případně i zkušenosti. Jsou to zejména: PMI ®, IPMA®, PRINCE2 ® a nově také Národní soustava kvalifikací (kódy profesních kvalifikací 63-006-N, 63-007-R a 63-008-T).

Ověřování znalostí je vždy prováděno v různých úrovních obtížnosti a každý z přístupů má své silné a slabé stránky (např. certifikace jen v angličtině, omezená platnost, povinné vzdělávání, povinná praxe, cena, možnosti opakování, náročnost, atd.). 

Zde je přehled nejčastějších certifikací:

IPMA® - International Project Management Association

Mezinárodní nezisková organizace, která sdružuje více jak 50 zemí celého světa. Původní základna asociace byla Evropa, v současné době má členské státy i z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie. Svůj standard nazývá ICB (IPMA Competence Baseline). Je založen na hodnocení kompetencí projektového manažera (říká, co by měl projektový manažer umět a znát). Více informací najde na oficiálním webu IPMA®.

PMI ® - Project Management Institute

Mezinárodní organizace, která zaštiťuje projektové řízení především na americkém kontinentu. Vydala standard PMBOK ® (Project Management Body of Knowledge), který je zaměřený na procesy v projektovém řízení. Říká tedy, co, kdy a jak na projektu udělat. Zkoušku je možné složit pouze v anglickém jazyce. Více informací najde na oficiálním webu PMI ®.

PRINCE2 ® - Projects in Controlled Environments

Procesně orientovaný přístup k řízení projektů všech typů. Metodika PRINCE2® byla vytvořena britským vládním úřadem OGC (Office of Government Commerce) a je de-facto standardem pro řízení projektů ve Velké Británii. Praktikuje se však po celém světě. Je založena na 7 principech, 7 tématech a 7 procesech. Více informací najde na oficiálním webu PRINCE2 ®.

Národní soustava kvalifikací

Upravena zákonem č. 179/2006 Sb a obsahuje kvalifikační standardy seskupené do jednotlivých úrovní. Pro projektové řízení rozlišuje tři typy kvalifikací: Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů. Umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v ČR s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech.   Ověření kvalifikace nabízí i ACSA. Více informací najde na oficiálním webu NSK.


 IPMA® PMI®PRINCE2®Ověření profesní kvalifikace (NSK)
Základní stupně (od nejnižších po nejvyšší) IPMA Level D®, Certified Project Management Associate

IPMA Level C®, Certified Project Manager

IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager

IPMA Level A®, Certified Projects Director
CAPM®Certified Associate in Project Management

PMP® Project Management Professional

PgMP® Program Management Professional
PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner
Administrátor / administrátorka projektu

Manažer / manažerka projektu

Manažer / manažerka programů a komplexních projektů
Forma zkouškypísemné přezkoušení (test, volné otázky, příklad)
U stupňů C a vyšších navíc předložení projektové dokumentace a ústní zkouška
online test písemný testpísemné přezkoušení (test, otevřené otázky, příklad)
U kvalifikace manažer / manažerka projektu a manažer / manžerka programu navíc ústní zkouška
Modelkompetenčníprocesníprocesníkompetenční
Ověřována praxe v PMstupeň D ne
stupeň C a vyšší ano
CAPM® ne
PMP® a vyšší ano
nene
Lze složit v češtiněanoneano, ale studijní materiály v AJano
Lze složit v angličtiněanoanoanone
Platnost5 let3 rokyFoundation neomezená
Practitioner 5 let
neomezená
Působnostmezinárodnímezinárodnímezinárodnínárodní
Vyžadováno vzdělání/kurz v PManoanoano

pro Practitioner navíc vyžadován certifikát v PM, např. PRINCE2® Foundation, IPMA® min. D, PMI min. CAPM®
ne
Prostřednictvím koho se zkouška skládáIPMA Česká republikaPMIakreditované školící organizace (nabídka školení v ČR je širší)autorizované osoby (seznam viz NSK)
Cenová náročnost (ceny bez DPH platné pro 2023) IPMA Level D®   9 900,- Kč

IPMA Level C®   18 900,- Kč

IPMA Level B® 22 900,- Kč

IPMA Level A® 26 900,- Kč
CAPM® 6 900,- Kč ($300)

PMP® 12 800,- Kč ($555)

PgMP® 23 000,- Kč ($1000)

Ceny závisí na aktuálním kurzu dolaru.
Foundation – liší se dle školící organizace, obvykle 21 000 - 24 000,- Kč

Practitioner – liší se dle školící organizace, obvykle 22 000 - 24 000,- Kč

Ceny včetně školení, na kterém se kurz skládá.
Ceny odlišené u každé autorizované osoby. Například u ACSA jsou aktuální ceny:

Administrátor / administrátorka projektu 4 900,- Kč

Manažer / manažerka projektu 9 100,- Kč

Manažer / manažerka programů a komplexních projektů 13 000,- Kč

Účastníkům našich přípravných kurzů nabízíme výrazné slevy.
Co nabízí ACSA Zajistíme přípravu na všechny stupně
Aktuálně jsme nejúspěšnější v přípravě kandidátů dle hodnocení IPMA Česká republika

Naši lektoři jsou držiteli IPMA® B i nižších stupňů.
V přípravě

Naši lektoři jsou držiteli PMP®
V přípravě

Naši lektoři jsou držiteli PRINCE2®   Practitioner
Zajistíme přípravu na všechny kvalifikace.

Provedeme ověření kvalifikace jako autorizovaná osoba.

Naši lektoři jsou držiteli profesní kvalifikace Manažer programů a komplexních projektů.

Zajímá Vás víc? Navštivte naše kurzy v oblasti projektového řízení.

Chcete pomoct vybrat certifikaci vhodnou právě pro Vás? Potřebujete individuální přípravu? Neváhejte nás kontaktovat.

Pokud si nejste jisti, zda Vaše vědomosti odpovídají úrovni znalostí nezbytných pro certifikaci IPMA® stupně D či ověření profesní kvalifikace Administrátor projektu, otestujte se u nás zdarma!