Služby v oblasti vysokého školství

ACSA se od svého vzniku aktivně pohybuje v akademickém prostředí českých i zahraničních vysokých škol. Díky společným aktivitám s vysokými školami, MŠMT a dalšími institucemi vám můžeme nabídnout celou řadu profesionálních služeb:

Výuka vysokoškolské legislativy

Nabízíme jednodenní seminář vedený odborníky na vysokoškolské právo (spolupracující mj. i s Akreditační komisí ČR). Seminář je zaměřen zejména na právní postavení vysokých škol, pravomoci jejich jednotlivých orgánů, problematice přijímacích řízení, vydávání rozhodnutí, nařízení a předpisů a další oblasti, které jsou pro představitele a zaměstnance vysokých škol zajímavé a ve kterých by se chtěli zlepšit.

Seminář je určen především studijním prorektorům a proděkanům, akademickým senátorům a pracovníkům studijních oddělení.

Tento seminář se pravidelně koná v Brně a Praze, pokud byste jej chtěli uspořádat na své vysoké škole, napište nám.

Víc se o tomto semináři můžete dozvědět zde.

Hodnocení kvality vysoké školy

Máme za sebou dvě největší externí hodnocení vysokých škol v celé ČR. Díky našim zkušenostem Vám můžeme nabídnout:

  • Provedení externího hodnocení kvality vysoké školy od zadaní, přes sběr a vyhodnocení dotazníků až po zpracování komplexní zprávy.
  • Nastavení interního hodnocení kvality vysoké školy ke spokojenosti všech zapojených stran.
  • Zhodnocení a úpravu interního hodnocení kvality vysoké školy.
  • Uspořádání semináře, workshopu nebo kulatého stolu na téma Hodnocení kvality vysoké školy.
  • Pomoc se správným sestavením dotazníku při hodnocení vysoké školy.

Výsledky naší práce můžete nalézt například zde.

Pomoc s přípravou a vedením projektů

Příprava a vedení projektů na vysokých školách je někdy velký problém. Akademické pracovníky tato činnost často neúměrně zatěžuje a odvádí je od jejich povinností ve výuce a vědě. ACSA vychází vysokým školám vstříc a může jim pomoci při:
  • Přípravě projektu, nalezení vhodného zdroje financování, podávání žádosti.
  • Vedení projektu.
  • Pomoc při zpracování průběžných nebo závěrečných zpráv.
  • Oficiální partnerství ve Vašich projektech.
  • Poradenství při problémech a krizích projektů.