Procesní řízení

Proces je určitý sled činností, jejichž realizací vzniká určitý produkt, služba. Procesní přístup vychází z faktu, že proces je navíc událost opakovaná (běžná, již zavedená a tudíž popsatelná řadou parametrů). Procesním řízením pak nazýváme takový způsob řízení procesů, který zdůrazňuje jejich opakování a jejich průběh napříč celou organizací. 
Propojením a vizualizací procesů v organizaci vzniká procesní mapa, což je soustava vzájemně provázaných procesů bez začátku nebo konce (na jeden proces vždy navazuje proces další).

Co Vám procesní řízení může přinést?

 • vyšší výkonnost Vaší organizace
 • méně operativy
 • přehledný náhled na procesy Vaší organizace a možnost je zlepšovat
 • jasné stanovení odpovědností
 • vyhovění části požadavků normy ISO 9000
Nejste si jistí, jak si Vaše organizace stojí s procesy? Chtěli byste zmapovat úroveň procesů? Umíme pro Vás zpracovat několik typů procesních auditů, stačí si vybrat, jak hluboko chcete s analýzou jít.

Typy procesů
1. Hlavní procesy
 • Představují procesy organizace, které ji přinášejí přidanou hodnotu a zároveň jsou klíčové. Přispívají k naplnění poslání a vize.
 • Často jsou legislativně nastaveny (zákony, nařízení, směrnice...).
 • Každá organizace klade na tyto procesy velký důraz, jelikož jsou to ony, které tvoří zisk, či přidanou hodnotu.
2. Řídící procesy
 • Představují organizace nutné pro její řádný chod.
 • Samy o sobě nepřinášejí zisk a jsou realizovány managementem orgnizace (ředitel, vedoucí oddělení).
3. Podpůrné procesy
 • Představují aktivity organizace, které opět neprodukují přímý zisk.
 • Pro organizaci jsou však velice důležité, jelikož hlavní procesy by bez podpůrných nemohly fungovat. Znamená to, že podpůrné procesy připravují prostředí pro úspěšné vykonání hlavních procesů.
 • Tyto procesy bývají mapovány jako druhé po zmapování hlavních procesů. Tyto procesy se vyznačují společným znakem, že bývají společné pro celou organizaci, oproti hlavním, které jsou obvykle jedinečné.

Stejně jako u projektového, platí u řízení procesního, že co nelze řádně kvantitativně popsat, tedy měřit, nelze ani řídit. Proto patří základní techniky udržování a zvyšování kvality organizace metoda srovnávání – tedy tzv. Benchmarking. Ten je dobře nasaditelný i v oblasti procesního řízení, kde tzv. procesní benchmarking srovnává a analyzuje identifikované procesy s cílem dobře je popsat a udržovat na vysoké kvalitativní úrovni. Smysl benchmarkingu tkví jednak v možnosti zjistit, jak si Vaše organizace/oddělení stojí ve srovnání s ostatními (co do počtu zaměstnanců, nákladů, atd.), dále také v předávání zkušeností a vědomostí, jak to dělají ostatní, což vede ke zlepšování služeb.

Zajímá Vás víc? Navštivte naše kurzy v oblasti procesního řízení.

S čím vším Vám v oblasti procesního řízení může pomoci ACSA?

Popisujeme procesy a pomáháme je zlepšovat. Děláme procesní audity. Vytváříme procesní modely a zavádíme procesy pro způsob práce tak, aby zjednodušovaly předávání agendy mezi zaměstnanci a zvýšily tak jejich zastupitelnost na jednotlivých pracovních pozicích.

Máte jakékoliv další dotazy týkající se procesního řízení?   Neváhejte nás kontaktovat.