Zkoušky

Kromě toho, že Vám poskytneme kompletní přípravu na Vámi vybranou zkoušku, můžeme Vás v některých případech také sami otestovat!
Jako autorizovaná osoba zajišťujeme ověření profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro následující kvalifikace:
Studentům vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit nabízíme možnost složit zkoušku Národní certifikace studentů. Národní certifikace studentů je proces zaměřený na posouzení znalostí studentů projektového řízení a jejich aplikaci v průběhu životního cyklu řízení projektu. Certifikát je vydáván a garantován IPMA Česká republika - jedinou profesní organizací v ČR v této oblasti. Přínosem certifikátu pro studenty je stvrzení jejich kompetencí a způsobilosti pro řízení projektu. Výhodou certifikátu je z pohledu studenta také jeho nízká cena.

Pokud si nejste jisti, zda Vaše vědomosti odpovídají úrovni znalostí nezbytných minimálně pro certifikaci IPMA® stupně D či ověření profesní kvalifikace Administrátor/Administrátorka projektu, otestujte se u nás zdarma!
Poznámka: Jedná se o drobnou ukázku otázek obdobných těm certifikačním, složení tohoto testu v žádném případě negarantuje úspěšné složení uvedených zkoušek.


Pokud nejste s výsledkem spokojeni, můžete si vybrat naše kurzy v oblasti projektového řízení nebo si pořídit e-learning plný zkušebních testů!