Poradenství

Zkušený tým složený z odborníků nám umožňuje poskytovat poradenství v mnoha oblastech. Máme mezi sebou zkušené manažery, inženýry, psychology, právníky, IT pracovníky, umělce či geografy, díky čemuž jsme schopni odborně poradit v mnoha odvětvích.

Mezi nejčastěji konzultované oblasti patří:

Projektové řízení 

Umíme identifikovat největší příležitosti a najít finanční zdroje pro realizaci Vašich projektů. Umíme Vám pomoci sepsat projektovou žádost. Naučíme Vás i Vaše zaměstnance projekt správně řídit. Připravíme Vás na certifikaci či zkoušku v projektovém řízení. Poradíme, jak řešit problémy na projektu - ať už časové nebo finanční. Z pozice nezávislého mediátora pomůžeme řešit konflikty v projektovém týmu. Stabilizujeme krizovou situaci na projektu. 

Procesní řízení

Můžete s námi konzultovat procesní modely Vaší organizace. Poradíme Vám, jak procesy nastavit tak, aby co nejlépe fungovaly. 

Strategické řízení

Poradíme Vám při zpracování akčního plánu či při přípravě  strategických plánů rozvoje, a to jak s jejich analytickou, syntetickou i návrhovou částí.

Finanční řízení

Budeme asistovat při tvorbě rozpočtu, můžete s námi konzultovat otázky cash flow.

Informační bezpečnost

Pomůžeme Vám analyzovat stav organizace z hlediska IB a identifikovat slabá místa. Poradíme Vám s nastavením bezpečnostních pravidel a postupů v organizaci.


Napříč oblastmi dále umíme poradit s přípravou výběrového řízení či s náborem nových zaměsntnaců. Rádi Vám pomůžeme s organizací akce nebo s přípravou dotazníkového šetření. Na naše psychology se můžete obrátit v tíživé životní situaci nebo při potřebě koučování.

Jsme diskrétní a profesionální.
Nenašli jste zde přesně to, co hledáte? Nevadí, kontaktujte nás a zeptejte se, zda Vám můžeme pomoci!