Projektové řízení

Projekt lze chápat jako změnu, díky které se postupnými kroky dostaneme z výchozího stavu do stavu cílového. Projektové řízení (Project Management) slouží k plánování a realizaci těchto složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Jakmile je projekt dokončen a jeho výstupy předány k běžnému užívání, začíná se využívat řízení procesního.

Schématické znázornění projektu (z publikace Projektové řízení – Jak zvládnout projekty)

Projektové řízení však nepředstavují pouze techniky a metody! Jde o určitý způsob myšlení a styl práce, jehož základem je systematický pohled na věc, kombinovaný se snahou rozdělit problémy na menší části tak, aby je bylo možné snadněji a efektivněji vyřešit. I to Vás či Vaše zaměstnance naučíme.

Zajímá Vás víc? Navštivte  naše kurzy v oblasti projektového řízení. Nevyhovuje Vám skupinová výuka? Vyzkoušejte některý z našich e-learningů!

Máte guláš v různých metodikách, standardech (IPMA®, NSK, PRINCE 2®, PMI®)? Udělejte si v nich jasno díky našemu srovnání certifikací v oblasti projektového řízení a porovnejte tak ceny, výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Hledáte možnosti ověření znalostí v oblasti PM? I s tímto Vám pomůžeme…

Chcete pomoci s nasazováním metodiky projektového řízení, vytvořením projektové kanceláře či rozvojem Vašich manažerů? Využijte našeho poradenství.