Soft skills

Měkké dovednosti (anglicky soft skills) jsou kompetence v oblasti chování a interpersonálních dovedností. Patří sem například umění komunikace, schopnost vyjednávat a řešit konflikty, sebereflexe, tvořivost, práce v týmu, otázka osobní efektivity, motivace a další.

V současnosti je jedním z nejpopulárnějších témat v oblasti rozvoje Time management, neboť na všechny z nás se stále valí nové a nové úkoly, výzvy a povinnosti. Není jednoduché skloubit roli aktivního rodiče s rolí spolehlivého zaměstnance. Pracovat naplno osm hodin v zaměstnání, po práci oběhat úřady, obchody, popřípadě jiné instituce, udělat něco pro své zdraví a ještě být příjemným společníkem rodině či přátelům, to vyžaduje mnohdy matematické kombinační schopnosti nebo stroj na zastavení času.
S námi ale na stroj času čekat nemusíte! Na našich kurzech Time management (prezenční forma) a Efektivní sebeřízení (velká část interaktivní e-learning) Vás naučíme techniky a konkrétní nástroje, jak se s množstvím úkolů vypořádat, jak si svůj čas co nejefektivněji organizovat a čeho se při plánování vyvarovat. Máte-li chuť proniknout do tématu hlouběji již teď, přečtěte si článek lektorky Zuzky. Nejste si jistí, zda jste na tom s time managementem dobře nebo nikoliv? Otestujte se právě zde!

S čím Vám ještě můžeme pomoci?
- pomůžeme Vám zorganizovat teambuildingovou akci, která Vám pomůže zefektivnit práci týmu prostřednictvím pochopení jeho dynamiky, identifikace přednostní i omezení, poznání sebe sama i druhých, vytvoření podmínek pro další růst. Taky si společně užijte spoustu zábavy a na naše akce budete dlouho vzpomínat.

- zpracujeme pro Vás či Vaše zaměstnance podrobný plán rozvoje. K vytvoření komplexního obrazu o Vašich kompetencích či kompetencích Vašich zaměstnanců využíváme individuální i skupinové aktivity, rolové hry a psychodiagnostiku.  

- pomůžeme Vám či Vašim zaměstnancům při dosahování profesionálních i osobních cílů pomocí koučování. Koučování pracuje na odstranění vnitřních bariér, které nám brání efektivněji postupovat. Nedůvěra, zvyky či obavy stojí často i za zdánlivě vnějšími a „přece jasnými“ důvody „proč něco nejde“. Koučování se zaměřuje na kladení účinných otázek, které nutí přemýšlet a poskytují zpětnou vazbu. Tato metoda pomůže zajistit, aby se v rámci daných časových a finančních mezí vytěžilo maximum. Pokud Vás koučování zaujalo, přečtěte si více v sekci o koučování.

- zajistíme kompletní přípravu a realizaci výběrového řízení. Vypracujeme s Vámi popis pracovní pozice a požadavky na ni, získáme potencionální zájemce a z nich vybereme toho, který se hodí právě pro Vaši organizaci. Využíváme při tom důkladné ověření uváděných znalostí, psychologické metody pro poznání jeho osobnosti a předpokládané interakce s druhými.

Rádi byste rozšířili své znalosti v oblasti soft skills? Navštivte některý z našich kurzů v této oblasti!
Ve stálé nabídce (2-3 x do roka) naleznete:
Kurz Komunikace a argumentace I a Komunikace a argumentace II - navazující kurzy, díky kterým pochopíte principy komunikace a vyzkoušíte si správný postup v praxi
Kurz Práce v turbulentním prostředí (Stres management) - prezenční kurz doplněný interaktivním e-learningem, který Vás naučí čelit změnám a bránit se stresu
Kurz Vedení porad - prezenční kurz, díky kterému již nebudou Vaše porady synonymem pro slova nuda, nutné zlo a chlebíčky

Na vyžádání realizujeme kurzy: Efektivní komunikace a sebeprezentace, Jak kvalitně řídit a motivovat pracovníky, Efektivní zvládání pracovního náporu. V případě zájmu nás kontaktujte!

Umění měkkých dovedností patří k vlastnostem dobrého projektového manažera, proto se mnohým tématům z oblasti komunikace, motivace či týmové práce věnujeme také v našich kurzech projektového řízení (např. Kurz projektového řízení, Kurz projektového řízení s podporou e-learningu, Projektové řízení v praxi).