Názory klientů

 • „Uvědomila jsem si spoustu chyb v plánování a organizaci svých činností.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Velmi přínosný i vzhledem k praktickým otázkám a konzultacím.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Na celém kurzu nejvíce oceňuji: návaznost na praxi, spoustu příkladů a nucení k přemýšlení, k okamžitému použití dané techniky či metody.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Na kurzu mě zaujaly návaznosti a propojení myšlenky-plánu-řízení-změny-krize-důraz na týmovou práci.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník
  v e-learningovém kurzu
 • „Vynikající a úžasný přednes lektorky, dokáže dobře vysvětlit a argumentovat.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Opravdu praktická výuka a diskuze s lektory.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Excellent - no Bible, just important stuff.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Komplexnost problematiky řízení času, je vidět že lektorka má přehled v problematice, dokáže klást důraz na zásadní věci.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Lektoři jsou ochotní a mají na mě čas.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Těším se na druhý díl projektového řízení.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Je úžasné, jak kurz plyne, ani minuta nudy :-) A těší mě, že mluvené slovo doplňuje slajdy a skripta. Kladně hodnotím též interaktivitu a zapojení účastníků.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Skvělé vedení semináře, byla jsem ráda za příklady z praxe, pohodová atmosféra. DĚKUJEME!:-)“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Super přednášející, perfektní prezentace a přípravy.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Mělo to tah na branku.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Vzkaz pro lektora: Děkuji za tuto zkušenost, tyto dva dny pro mě byly přínosem.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Dověděla jsem se spoustu nových konkrétních metod a pochopila jsem, že skutečně ulehčují a zkvalitňují práci.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Time management, srovnání si trochu myšlenek, priorit, cílů, pozitivně mě to nabylo a naladilo, cítím se být dál než před kurzem.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Dobré vyvážení interaktivních částí s těmi teoretickými.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Vzkaz pro lektora: Skvělý, zejména akční povídání o soft dovednostech.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „S kurzem jsem velmi spokojena! Přednášky mají praktický obsah, a díky cvičením si neodnášíme jen prázdné pojmy.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu