Názory klientů

 • „Na celém kurzu nejvíce oceňuji: Skvěle připravené studijní materiály. Žádné časové prostoje. Program naplánovaný v závislosti na tom, že ráno je třeba se „rozehřát“, po obědě jsme unavenější, atd. Střídání přednášek a práce ve skupině/vypracovávání testů.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Mnohé hezké nadhledy, atmosféra, vtipná přirovnání, myšlenky.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Zjistil jsem, že projektové řízení fakt stojí za to. Z toho, co jsem slyšel, můžu vyvodit, co jednoznačně aplikovat ve své činnosti, aby byla efektivnější.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Velmi mě to obohatilo, myslím, že to využiji hlavně pro sebe (nepracuji ve firmě) při práci na dizertaci a grantech, možná později jako řešitel grantů.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Výborné řazení témat – střídání měkkých a tvrdých, není čas na únavu.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • Zaujalo mě, jak se lze poměrně obtížnou a novou látku v e-learningu, pokud je dobře připraven a dávkován, naučit.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník
  v e-learningovém kurzu
 • „Kurz byl uživatelsky příjemně zpracován.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník
  v e-learningovém kurzu
 • „Využiji při psaní evropského projektu.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Jen tak dál, děláte to super. Věra“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „S kurzem jsem velmi spokojena! Přednášky mají praktický obsah, a díky cvičením si neodnášíme jen prázdné pojmy.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Na celém kurzu nejvíce oceňuji: Zahrnutí velkého množství témat do kurzu, možnost vyzkoušení si teorie na praktickém příkladu, získání zpětné vazby na projekt, na kterém jsme pracovali v teamu.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Je vidět, že lze i složité věci a suchá fakta podat interaktivní formou.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník
  v e-learningovém kurzu
 • „Time management, srovnání si trochu myšlenek, priorit, cílů, pozitivně mě to nabylo a naladilo, cítím se být dál než před kurzem.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Na kurzu mě zaujala jeho propracovanost a příjemné grafické pojetí.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník
  v e-learningovém kurzu
 • „Na celém kurzu nejvíce oceňuji: Materiály, které nám byly předány a odbornost školitelů, trpělivost.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • Oceňuji příklad z praxe - tedy to, látka vysvětlovaná byla konfrontována s příkladem z praxe.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník
  v e-learningovém kurzu
 • „Precizní probrání problematiky.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Dověděla jsem se spoustu nových konkrétních metod a pochopila jsem, že skutečně ulehčují a zkvalitňují práci.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Organizace byla výborná, informace praktické, okamžitě použitelné. Díky, stojí to za to! Pepa.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník vyplněný účastníkem kurzu
 • „Zaujalo mne ověření si znalostí v průběhu čtení jednotlivých modulů.“
  Zdroj: Hodnotící dotazník
  v e-learningovém kurzu