Individuální příprava na složení zkoušky NSK formou konzultací

pro stupně Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů

Nevyhovují Vám vypsané termíny kurzů projektového řízení? Upřednostňujete individuální způsob přípravy před skupinovým? Vítáte, s ohledem na Vaše pracovní vytížení, spíše samostudium než prezenční výuku na kurzu? Chcete rozsah konzultací přizpůsobit na míru? Pak právě pro Vás nabízíme produkt Individuální příprava na zkoušky NSK formou konzultací!

Ceny kurzovného
11 000,- Kč bez DPH (21%) ... příprava na písemnou část (společná pro všechny kvalifikace)
6 000,- Kč bez DPH (21%) ... doplnění znalostí nezbytných pro kvalifikaci Manažer programů a komplexních projektů
4 500,- Kč bez DPH (21%) ... příprava na ústní pohovor (kvalifikace Manažer projektu a vyšší)

Komplexní balíček připravující na zkoušku NSK je tvořen čtyřmi až čtyřhodinovými prezenčními konzultacemi a samostudiem. Doba samostudia je závislá na míře zkušeností a znalostí každého účastníka. 

Během první konzultace dochází k ověření vstupních znalostí na případové studii, jejímu vyhodnocení a následnému doporučení studijních zdrojů a okruhů. Účastník je informován o průběhu zkoušky ověření profesní kvalifikace, o procesu podávání přihlášek, atd. Následuje samostudium doporučených oblastí (obvykle týdenní, je možno i déle).

Druhá a třetí konzultace jsou systematicky věnovány konzultacím vybraných témat v závislosti na výstupech případové studie. Účastník má možnost doptat se na nejasnosti, procvičit svá slabá místa na množství příkladů, doplnit a rozšířit si informace nejen z problematických okruhů. Po každé z těchto konzultací následuje samostatná domácí příprava dle doporučení lektora. 

Čtvrtá, poslední, konzultace je věnována ověření znalostí formou případové studie a posledním dotazům. 

Minimálně první konzultaci je nutné absolvovat v Brně, aby mohla být účastníkovi vzhledem k úrovni jeho znalostí doporučena a zapůjčena studijní literatura či jiné materiály. Další setkání je po domluvě a za příplatek možné uskutečnit i mimo Brno, doporučujeme však konzultovat konkrétní časové možnosti lektorů při objednání kurzu.

 • Jak probíhá a z čeho se skládá proces ověření profesní kvalifikace (NSK).
 • Co je potřeba vědět a znát pro úspěšné ověření profesní kvalifikace.
 • Na která témata se zaměřit, které metody procvičovat.

Individuální konzultace + samostudium.

Příprava na písemnou část (všechny kvalifikace): 4 x až 3 hodiny konzultací s profesionálním lektorem a zkoušejícím v procesu ověření profesní kvalifikace + samostudium dle potřeby.

Příprava na pohovor (kvalifikace Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů): časová náročnost závisí na zvolené kvalifikaci, úrovni uchazeče a může se měnit.

Témata se přizpůsobují individuálním požadavkům účastníka, jeho znalostem a zkušenostem z projektového řízení. Může jít například o tyto okruhy: 

 • Vymezení projektového řízení a jeho základních pojmů
 • Životní cyklus projektu
 • Metoda logického rámce a SWOT analýza
 • Studie proveditelnosti a další nástroje předprojektové fáze
 • Analýza zainteresovaných stran
 • Vytváření plánu, strukturování projektu (WBS, OBS, …)
 • Časové plánování v projektu (Ganttův diagram, síťový graf, …)
 • Analýza zdrojů a nákladů
 • Organizace projektu, projektové role
 • Plánování a řízení rizik
 • Realizace, ukončení a vyhodnocení projektu
 • Řízení změn v projektech a řešení krizí
 • Ukončení projektu
 • … a další

Ke kurzu doporučujeme objednat komplexní E-learning kurzu projektového řízení (80-90% potřebné látky) za zvýhodněnou cenu 1000,- bez DPH.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.