Vysokoškolská legislativa se zaměřením na studijně-právní agendu

Seminář Akademického centra studentských aktivit určený zaměstnancům vysokých škol a jejich fakult, kteří jsou odpovědní za výkon studijní agendy, zejména pak za rozhodování o studentech a uchazečích. Typicky tedy studijním prorektorům a proděkanům, na nichž leží finální odpovědnost a potřeba činit některá strategická rozhodnutí, vedoucím studijních odborů či studijních oddělení, kteří by měli metodicky vést své podřízené a vědět si rady, jak postupovat ve složitých případech, a o nic méně řadovým zaměstnancům studijních oddělení, na jejichž bedrech leží v podstatě neustálý výkon běžné rozhodovací agendy. 

Cílem semináře je poskytnout informace o tom, jaké limity dává studijně-právní agendě zákon o vysokých školách a správní řád - tedy zejména, jak postupovat při vydávání správních rozhodnutí o studentech a uchazečích, a to, i v situacích, které jsou právně složité. Podstatnou součástí semináře je možnost diskutovat s lektorkou, ale i s ostatními účastníky, problémy, s nimiž se zaměstnanci setkávají na svých školách, a pokud možno pro ně nalézt i přijatelná a argumentačně podložená řešení. 

Úvodní blok semináře je věnován tomu, jak pracovat s právními předpisy, a zejména snaze vysvětlit "neprávníkům", proč je jejich čtení často tak zrádné, a jak si s nejasnostmi zkusit poradit. Stěžejní část v rozsahu dvou až tří bloků je zaměřena na rozhodování o studentech a uchazečích podle zákona o vysokých školách a správního řádu (mezi tématy nechybí způsoby zahájení správního řízení, odstraňování nedostatků, vydání rozhodnutí, odůvodňování, doručování, odvolací řízení, popř. hrozba soudního přezkumu). Zbývající prostor (buď po dokončení uceleného výkladu o správním řízení, anebo během něj v důsledku dotazů na související témata) bude věnován dalším studijně-právním agendám dle přání a dotazů účastníků (poslední dobou typicky otázkám souvisejícím se zánikem studijních programů, častá jsou též témata související s přijímáním ke studiu, s poplatky spojenými se studiem, s uznáváním předmětů či vzdělávání, s ukončováním studia pro nesplnění studijních požadavků apod.).

Seminář je úžeji zaměřenou verzí dřívějšího semináře "Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance", jejich obsahy se tedy podstatným způsobem kryjí. Podstatnější míru odlišností  zaznamenají ti, kteří se ho zúčastnili před 1. 9. 2016, tedy v době, kdy se pro rozhodování vysokých škol podpůrně nepoužíval správní řád. Samozřejmě vítáni jsou též všichni, kteří si své znalosti rádi osvěží anebo chtějí diskutovat otázky a problémy, které jim v mezidobí teprve přišly do cesty.

1 den (7 hodin) prezenční výuky

výklad lektorky, diskuze

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny