Ing. et Mgr. Libor Lněnička, Ph.D.

Ing. et Mgr. LIBOR LNĚNIČKA, Ph.D.

Poradce pro veřejnoprávní sektor, odborník na regionální rozvoj ČR, specialista na dotace ze strukturálních fondů EU, lektor

lnenicka@acsa.cz
541 145 255

Osobní údaje
 • Absolvent Provozně ekonomické fakulty, Česká zemědělská univerzita v Praze, Regionální politika, sociální a regionální rozvoj, veřejná správa.
 • Absolvent Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity v Ostravě, sociální geografie, regionální rozvoj.
 • Absolvent Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně, Regionální geografie, regionální politika, sociální a regionální rozvoj, veřejná správa.
 • Koordinátor pro dotace ze strukturálních fondů EU.
 • Odborný asistent na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Účastník projektu Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek.
 • Účastník projektu Integrovaný plán rozvoje města Vizovice.
 • Účastník projektu Integrovaný plán rozvoje města Děčín.
 • Účastník projektu Strategický plán rozvoje města Hořovice.
 • Projektový manažer €NET – Zvýšení absorpční kapacity Ústeckého kraje.
 • Metodické vedení přípravy a realizace projektu financovaného ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007-2013.
Lektorská specializace
 • projektové řízení
 • strategické a regionální plánování
 • finanční řízení
 • rétorické a komunikační dovednosti