PROCESNÍ AUDITY

Nabízíme tyto varianty procesních auditů:

Varianta 1
Rychlý procesní audit
- strukturovaný dotazník zjišťující hrubý stav organizace z nejvyšší úrovně a definující základní nápravná opatření.
Doba vyhotovení
: do 1 měsíce
Cena
: 10.000,- bez DPH

Varianta 2
Základní procesní audit - jedná se již o klasický audit ve všech požadovaných oblastech, modelování však bude prováděno v každé ze zkoumaných oblastí jen na nejvyšší úrovni popisu, vznikne základní mapa procesů, budou identifikovány problémové oblasti ke zlepšování, vytvořena zpráva o auditu.
Doba vyhotovení
: 2 měsíce
Cena
: 59.000,- bez DPH

Varianta 3
Optimální procesní audit
- audit vytvořený specificky pro potřeby přípravy projektu do „výzvy 31“ – jedná se o klasický procesní audit, který bude zkoumat všechny požadované oblasti, bude vytvořena procesní mapa na nejvyšší úrovni, procesy budou rozděleny do skupin podle kvality jejich provádění, procesy u nichž budou indikovány významné nedostatky, budou dále rozpadnuty na nižší úrovni (vytvořen detailnější model), bude vytvořen strukturovaný návrh vylepšení stávajících procesů a doplnění procesů chybějících, navíc bude doporučen seznam expertů do přípravy návazného projektu v rámci „výzvy 31“.
Doba vyhotovení: 3 měsíce
Cena
: 120.000,- bez DPH

Varianta 4
Kompletní procesní audit - jedná se o variantu 3 rozpracovanou pro všechny identifikované procesy až do druhé úrovně
Doba vyhotovení
: 4 měsíce
Cena
: 200.000,- bez DPH


Proč si vybrat právě nás?
Máme zkušenosti
. ACSA se oblasti projektového, procesního a strategického řízení dlouhodobě věnuje.  Naše úspěchy v oblasti školení dokládá přes 300 úspěšně zorganizovaných seminářů s více než 3500 proškolenými účastníky.  
Máme zkušené lektory a konzultanty
. Naši pracovníci jsou renomovanými odborníky s mnohaletou zkušeností. Kromě výuky na seminářích se věnují plánování, vedení a realizaci skutečných projektů, strategickému a procesnímu řízení ve firmách, na úřadech i v neziskových organizacích, proto umí teoretické znalosti demonstrovat na příkladech z praxe.


Někteří členové realizačního týmu:
Ing. Jaroslav Švec Jako projektový manažer působí od roku 2004 a v dnešní době je držitelem několika certifikátů v projektovém řízení (např. IPMA level B® – Senior Project Manager, Prince2 Practitioner, aj.). Specializuje se jak na projektové, tak i procesní a krizové řízení, zajišťování kvality. V současnosti se jako ředitel Akademického centra studentských aktivit (ACSA) zaměřuje na řízení projektů zadávaných především od MŠMT, MV, Jihomoravským krajem, dále projektů financovaných z Evropské unie a projektů ve spolupráci s vysokými školami (VUT v Brně, JAMU). Popisování a zkvalitňování procesů různých typů organizací je jeho dlouhodobým koníčkem.

Ing. et Mgr. et Bc. Libor Lněnička, Ph.D.
Patří mezi odborníky na regionální a lokální rozvoj ČR a zemí střední Evropy. Ve své praxi se specializuje na strategické, projektové, procesní a finanční řízení veřejnoprávních subjektů (obcí, měst, svazků obcí atd.), metodicky řídí pro tyto subjekty zpracování strategických plánů, procesních auditů a finančních dokumentů (rozpočet, rozpočtový výhled). Své zkušenosti uplatňuje také jako lektor kurzů strategického, procesního, finančního a projektového řízení


Máte jakékoliv další dotazy týkající se procesního řízení?   Neváhejte nás kontaktovat.