Poradenství v oblasti projektového řízení

Poskytujeme poradenství v jakékoli oblasti související s projektovým řízením. Můžete si objednat individuální přípravu na certifikaci osob, přípravu na akreditaci společnosti, pomoc při zavádění vybraných metod PM či jejich aplikaci v praxi, konzultaci při řešení krize na projektu, přípravu a nasazení projektů, podporu při vedení projektů, analýzu a řešení neúspěšných projektů aj.

Nebojte se nás vyzkoušet. První poradenství (jednání) je bezplatné! Chceme, abyste věděli, za co platíte.

Naše zásady

 • Důkladná přípravná fáze pro správné pochopení problematiky.
 • Spolupráce s odborníky (psycholog, sociolog, informatik aj.).
 • Ochrana dat a zachování mlčenlivosti.

Naše aktivity zajišťují zkušení projektoví manažeři, kteří získali mezinárodní certifikáty jako IPMA, PMI, PRINCE2 i ITIL. Sami mají zkušenosti s řízením projektů v oblasti vzdělávání a výzkumu, ale i v oboru IT nebo kultury. Projektovým řízením se zabývají již 15 let. Díky praktickým zkušenostem i úzkým kontaktům na odborné kapacity, působící na univerzitách po celé ČR i v zahraničí, přizpůsobují své metody aktuálnímu vývoji ve vědě i praxi. Připravili například na mezinárodní certifikaci dle IPMA® více než 320 zaměstnanců státní správy a samosprávy.

Pouhé školení v projektovém řízení někdy k efektivnímu zvládání projektů nestačí. Často je potřeba celý proces podpořit řadou doplňkových kroků. Z toho důvodu jsme pro Vás připravili další služby:

Zavádění projektového řízení do organizace

 ACSA nabízí sérii činností přizpůsobených potřebám Vaší organizace. Na základě konzultace s Vámi a následné analýzy Vám nabídneme následující:
 • přípravu základní dokumentace pro řízení projektů k používání ve Vaší organizaci,
 • pomoc se zavedením SW podpory projektového řízení, 
 • výuku SW a jeho nasazení, 
 • zavedení a popis procesů projektového řízení, 
 • popis odpovědností a komunikačních kanálů v nové struktuře, 
 • zajištění komptability s Vaším informačním systém, 
 • podporu sdílení dokumentů, jejich označování a mnoho dalšího.

Podpora projektových kanceláří (PMO)

Ve větších organizacích se pro podporu a sjednocení řízení jednotlivých projektů zřizují organizační jednotky na vyšší úrovni řízení, kterým se říká projektové kanceláře. Jejich základním úkolem je vytvářet takové prostředí, v němž je možné kvalitně řídit projekty. Taková kancelář se stará o platnost všech dotčených vnitřních předpisů, o metodickou podporu, podílí se společně s personálním oddělením na vzdělávání členů projektových týmů v oblasti PM, vytváří podpůrné seznamy a statistiky, věnuje se dlouhodobému zkvalitňování (proces učení se z chyb), podporuje činnost volených orgánů, atd. Bez funkční projektové kultury v organizaci nelze projekty realizovat. Rádi Vám pomůžeme se zřízením či vedením projektové kanceláře!

Podpora projektů v rámci Evropských strukturálních fondů

Nejste si jisti, zda byste na některé Vaše aktivity nemohli čerpat peníze z fondů EU? My Vám poradíme. Stejně tak Vám pomůžeme přímo s tvorbou žádosti do konkrétního programu.
Zrealizujeme pro Vás předprojektové studie:
 • Studie příležitostí
  • Mapování zainteresovaných stran a analýza jejich vlivu
  • Analýza příležitostí a rizik projektu
  • SWOT analýza
  • Další…
 • Studie proveditelnosti
 • Analýza nákladů a zdrojů projektu
 • Lokalizace prostředí projektu
 • Analýza kritických faktorů úspěchu
 • Další…

Zavádění projektového řízení do výuky

ACSA se v letech 2013/2014 stalo partnerem nového postgraduálního studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Účastníci tak získali možnost vystudovat projektové řízení jako studijní program, který byl akreditovaný Společností pro projektové řízení. Na konci studia pak měli možnost zúčastnit se certifikační zkoušky IPMA. 
Ve spolupráci s partnery (VUT v Brně, JAMU v Brně) jsme v rámci projektu Příprava pro život zaváděli a inovovali výuku projektového řízení na vysokých školách. Rádi Vám pomůžeme zařadit výuku projektového řízení do osnov i na Vaší škole!

Máte zájem o naše služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.