Strategické plány

Strategický plán je výstupem strategického plánování. Lze jej rozdělit na analytickou část (např. profil města), syntetickou část (analýza současného stavu, SWOT analýza) a návrhovou část (vytvoření samostatné strategie).

 Proč vytvářet strategický dokument?
  • shrnuje významné body aktuálního stavu, minulého i budoucího vývoje, a to ve všech socioekonomických odvětvích,
  • definuje cíle rozvoje pro dané odvětví, problematickou oblast nebo region, tedy čeho chceme v rámci rozvoje dosáhnout,
  • pomáhá prostřednictvím konsenzu stanovit společné priority všech aktérů participujících na životě ve městě,
  • na základě poznání vnitřních a vnějších vlivů umožňuje vytvořit racionální a reálné cíle oproti ad hoc řešení,
  • definuje způsoby (nástroje, aktivity, projekty) a zdroje (lidské, finanční a materiální), jakými chceme cíle dosáhnout,
  • snižuje citlivost změn priorit rozvoje při nástupu nového politického vedení,
  • podněcuje územní samosprávu ke spolupráci s veřejností,
  • ukazuje veřejnosti výstup práce územní samosprávy,
  • prostřednictvím komunikace s veřejností dochází k částečnému transferu odpovědnosti a podporuje se pocit sounáležitosti,
  • definuje konkrétní cesty řešení nalezených problémů prostřednictvím konkrétních projektů. 
Rádi pro Vás zpracujeme strategický plán (města, organizace) či pomůžeme s jeho implementací!
Zpracování probíhá v několika fázích. Možnou ukázku obsahu jednotlivých fází si můžete prohlédnout na obrázku. Časová náročnost a náklady na zpracování kompletního plánu se případ od případu liší. Neváhejte s námi Váš konkrétní případ zkonzultovat a nacenit spolupráci přímo Vám na míru!