Certifikace v projektovém řízení

Srovnání nejběžnějších certifikací projektových manažerů

 IPMA® PMI®PRINCE2®Ověření profesní kvalifikace (NSK)
Základní stupně (od nejnižších po nejvyšší) „D“ – Certifikovaný projektový praktikant

„C“ – Certifikovaný projektový manažer

„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů
CAPM®Certified Associate in Project Management

PMP® Project Management Professional

PgMP® Program Management Professional
PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner
Administrátor projektu

Manažer projektu

Manažer programů a komplexních projektů
Forma zkouškypísemné přezkoušení (test, volné otázky, příklad)
U stupňů C a vyšších navíc předložení projektové dokumentace a ústní zkouška
online test písemný testpísemné přezkoušení (test, otevřené otázky, příklad)
U kvalifikace manažer projektu a manažer programu navíc ústní zkouška
Modelkompetenčníprocesníprocesníkompetenční
Ověřována praxe v PMstupeň D ne
stupeň C a vyšší ano
CAPM® ne
PMP® a vyšší ano
nene
Lze složit v češtiněanoneano, ale studijní materiály v AJano
Lze složit v angličtiněanoanoanone
Platnost5 let3 rokyFoundation neomezená
Practitioner 5 let
neomezená
Působnostmezinárodnímezinárodnímezinárodnínárodní
Vyžadováno vzdělání/kurz v PManoanoano

pro Practitioner navíc vyžadován certifikát v PM, např. PRINCE2® Foundation, IPMA® min. D, PMI min. CAPM®
ne
Prostřednictvím koho se zkouška skládáSPŘPMIakreditované školící organizace (nabídka školení v ČR je širší)autorizované osoby (seznam viz NSK)
Cenová náročnost (ceny bez DPH platné pro 2016) Stupeň D 8 600,- Kč

Stupeň C 23 500,- Kč

Stupeň B 30 500,- Kč

Stupeň A 41 500,- Kč
CAPM® 7 300,- Kč ($300)

PMP® 13 500,- Kč ($555)

PgMP® 24 300,- Kč ($1000)

Ceny závisí na aktuálním kurzu dolaru.
Foundation – liší se dle školící organizace, obvykle 21 000 - 24 000,- Kč

Practitioner – liší se dle školící organizace, obvykle 22 000 - 24 000,- Kč

Ceny včetně školení, na kterém se kurz skládá.
Ceny odlišené u každé autorizované osoby. Například u ACSA jsou aktuální ceny:

Administrátor projektu 4 900,- Kč

Manažer projektu 9 100,- Kč

Manažer programů a komplexních projektů 13 000,- Kč
Co nabízí ACSA Zajistíme přípravu na všechny stupně
Aktuálně jsme nejúspěšnější v přípravě kandidátů dle hodnocení SPŘ

Naši lektoři jsou držiteli IPMA® B i nižších stupňů.
V přípravě

Naši lektoři jsou držiteli PMP®
V přípravě

Naši lektoři jsou držiteli PRINCE2®   Practitioner
Zajistíme přípravu na všechny kvalifikace.

Provedeme ověření kvalifikace jako autorizovaná osoba.

Naši lektoři jsou držiteli profesní kvalifikace Manažer programů a komplexních projektů.

Zajímá Vás víc? Navštivte naše kurzy v oblasti projektového řízení.

Chcete pomoct vybrat certifikaci vhodnou právě pro Vás? Potřebujete individuální přípravu? Neváhejte nás kontaktovat.

Pokud si nejste jisti, zda Vaše vědomosti odpovídají úrovni znalostí nezbytných pro certifikaci IPMA® stupně D či ověření profesní kvalifikace Administrátor projektu, otestujte se u nás zdarma!